Młodzieżowe koło recytatorskie

Są to zajęcia dla młodzieży interesującej się literaturą i sztuką artystycznego mówienia.
Recytacja wierszy daje młodym ludziom szansę wypowiedzi , pozwalającej wyrazić jej najgłębsze niepokoje, pragnienia i obawy. To twórcze działania, które wykorzystują potencjał zarówno emocjonalny, jak i intelektualny.
Recytacja jest sztuką, która posiada własne określone zasady i środki, którymi dysponuje, m. in. środki ekspresji wyrazu tj. intonacja, barwa i siła głosu, akcent logiczny itp.
Koło recytatorskie działa od 1984 r., a jej członkowie brali udział w nieomal wszystkich ważniejszych konkursach i festiwalach słowa , osiągając liczne sukcesy i wyróżnienia.

Skip to content