Recytatorzy i solistka nagrodzeni w Jarosławiu

22 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu odbył się XXIII Wojewódzki Konkurs „Sacrum w literaturze i sztuce”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i poprzedzony eliminacjami, które dla uczniów powiatu jasielskiego odbyły się 4 kwietnia 2023 r. w MDK w Jaśle. Do finału zakwalifikowali się, w kategorii recytacji: Natalia Żegleń i Tymoteusz Łącki, w kategorii poezji śpiewanej: Aleksandra Sieńkowska i Julia Bora. Natalia Żegleń zaprezentowała w konkursie tekst ks. Jana Twardowskiego za co otrzymała I nagrodę, a Tymoteusz Łącki – tekst Jana Kasprowicza, za wykonanie którego przyznano mu III nagrodę. Julia Bora przygotowała pieśń z tekstem Karola Wojtyły i została wyróżniona w konkursie, natomiast Ola Sieńkowska – z powodu choroby – nie uczestniczyła w finale.
Recytatorów przygotowała Helena Gołębiowska, zaś śpiewające poezję – Ewa Grzebień. Ogromne gratulacje dla młodzieży, która para się trudną i niszową obecnie sztuką, jaką jest recytacja czy poezja śpiewana. Wykonanie takich utworów wymaga nie tylko doskonałego mówienia czy też śpiewania, ale również dużej wrażliwości na to słowo. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

eg