Słowa po niebie płynące – laury dla Karoliny i Jonatana

X Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej ”Słowa po niebie płynące” odbywał się on line w czerwcu br. Jego organizatorem był  Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku. Konkurs miał zasięg ogólnopolski i obejmował dwie kategorie wiekowe uczniów od klas VI do VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Główne założenia konkursu to popularyzacja literatury pięknej, poszerzanie repertuaru wokalnego o utwory poezji śpiewanej, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.

Do konkursu zgłosili się uczestnicy zajęć artystycznych Jasielskiego Domu Kultury, wokalistki: Weronika Dębska i Karolina Polak oraz recytator Jonatan Maciejowski.


Fot. archiwum prywatne

Jonatan przygotował fragment utworu „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja oraz „Spleen” Juliana Tuwima. Interpretacja utworów została doceniona, bowiem Jonatan otrzymał I nagrodę w kategorii szkół średnich. I nagrodę w kategorii poezji śpiewanej  klas VI-VIII przyznano Karolinie Polak, która zaśpiewała „Bogarodzicę” K.K. Baczyńskiego z muzyką Ewy Grzebień oraz „Oczy tej małej” z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Zygmunta Koniecznego w opracowaniu akordeonowym Macieja Ochwata. Jonatana Maciejowskiego do konkursu przygotowała Helena Gołębiowska, zaś Karolinę Polak Ewa Grzebień.

(eg)