Wyrazić siebie na scenie

Sposoby ekspresji scenicznej zarówno werbalnej jak i ruchowej przybliżyła uczestnikom warsztatów teatralnych w Jasielskim Domu Kultury, Ziuta Zającówna – aktorka, reżyserka i wykładowca PWT w Krakowie. Warsztaty odbyły się w środę 23 lutego br. w ramach Zimowej Akademii Artystycznej JDK.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że dzięki temu spotkaniu odkrywają głębię instrumentu jakim jest ich ciało oraz poszukują nowych sposobów ekspresji, wyrażania emocji nie tylko w sposób werbalny, ale także przez każdy ruch czy gest. Dzięki tym warsztatom młodzi adepci sztuki aktorskiej, wśród których znaleźli się również aktorzy Teatru Młodzieżowego JDK, pozyskali cenne umiejętności oraz mieli okazję do przeprowadzenia prób do nowej sztuki, przygotowywanej pod okiem Grażyny Żygłowicz. Warsztaty, do których młodzież podchodziła odrobinę stremowana i spięta przyniosły większe otwarcie na innych uczestników i przyczyniły się do większej integracji grupy.

pch