Bardzo Młoda Kultura: realizujemy projekt „Wieczórkowo”

Jasielski Dom Kultury jest beneficjentem programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025. Program Narodowego Centrum Kultury dofinansowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten realizowany jest przez Partnerstwo, które przystąpiło do Konkursu Otwartego na Partnerstwa Lokalne i zostało wybrane do realizacji w ramach projektu BMK w województwie podkarpackim. Operatorem wojewódzkim programu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Jasielski Dom Kultury realizuje partnerstwo pod nazwą „Głos tradycji” we współpracy z Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej – sekcja RCKP w Krośnie oraz Stowarzyszeniem Kultury Ludowej w Trzcinicy.

„Wieczórkowo” to projekt, który powstał z inicjatywy grupy młodzieży, która wzięła udział w diagnozie potrzeb uczestnictwa w kulturze. Podczas różnorodnych zajęć warsztatowych młodzi ludzie wprowadzeni zostaną w tradycję wieczórków, a jak one wyglądały – poznają w praktyce podczas warsztatów śpiewaczych, teatralnych muzykancko-tanecznych czy rękodzielniczych. Przy pomocy prowadzących warsztaty stworzą też widowisko podsumowujące projekt. Dowiedzą się również, że w przejawach dawnej kultury oprócz kodu kulturowego oraz wartości historycznej, etnograficznej i literacko-muzycznej kryje się potencjał na współczesne, także nowoczesne czy awangardowe ich reinterpretacje. Podjęta zostanie – wspólnie przez wszystkich wykonawców i uczestników projektu – próba zrozumienia, czym była kultura tradycyjna dla mieszkańców regionu w przeszłości, i odkrycia, jakie cechy „życia po dawnemu” mogą stanowić wartość w czasach nam współczesnych. Zajęcia odbędą się w Jasielskim Domu Kultury i w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Zajęcia wzbogacą muzycy ze Stowarzyszenia Kultury Ludowej w Trzcinicy.

Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 18 roku życia Jasła i okolic (kilkunastoosobowa grupa).

Zajęcia warsztatowe w ramach projektu odbywać się będą w dniach:

13.09.2024 r. – Jasielski Dom Kultury (od godz. 17.00)

14.09.2024 r. – Jasielski Dom Kultury (od godz. 12.00)

15.09.2024 r. – Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (od godz. 12.00)

Zapraszamy chętną młodzież do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje i dodatkowy nabór do 5.09.2024 r. w Jasielskim Domu Kultury, tel. 13 443 51 61

JDK