Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

Organizowany od 2007 roku późną jesienią, adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół powiatu jasielskiego. Każdej edycji towarzyszy inny temat przewodni , ale cel pozostaje niezmiennie ten sam: rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, popularyzowanie i wspieranie talentów artystycznych dzieci oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej. Konkurs organizowany w trzech kategoriach wiekowych z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy ogromna liczba nadsyłanych prac.

Skip to content