Zmiana formuły konkursów: Poezji i Pieśni Patriotycznej „Niepokorna i Niepodległa” oraz XIV Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 2020

Informujemy, że konkursy: Poezji i Pieśni Patriotycznej „Niepokorna i Niepodległa” oraz XIV Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 2020, będą przeprowadzone w trybie on-line. Zwycięzcy telefonicznie zostaną poinformowani  o nagrodach i terminie oraz formie ich odbioru. Protokoły z obydwu konkursów będą dostępne na stronie internetowej www.jdkjaslo.pl.

JDK