XIV Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży – rozstrzygnięcie

Nagrodzeni i wyróżnieni o terminie i odbiorze nagród zostaną powiadomieni telefonicznie!

Protokół z posiedzenia prac jury XIV Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży