Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej

Jest jedynym tak dużym konkursem w regionie jasielskim. Jego celem jest konfrontacja
i popularyzacja dorobku artystycznego twórców ludowych i amatorów plastyków z powiatu jasielskiego oraz poszukiwanie nowych indywidualności twórczych i przedstawienie ich dokonań szerokiej publiczności. Biennale zyskało już uznanie w kręgach miłośników plastyki amatorskiej, o czym świadczy duża liczba jego uczestników. Umożliwiając twórcom ludowym
konfrontację swych dokonań artystycznych, pomagamy tym samym w dokumentowaniu ich pracy twórczej oraz przybliżamy społeczeństwu Jasła i okolic ich dorobek.

Skip to content