IX Jasielskie Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej

Jasielski Dom Kultury zaprasza do udziału w IX Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej. Konkurs, który ma formułę przeglądu skierowany jest do dorosłych twórców, zajmujących się rzeźbą i malarstwem nieprofesjonalnym, mieszkających na terenie powiatu jasielskiego. Prace wykonane dowolną techniką należy przesłać do JDK, do 9 kwietnia br.

Organizowane co dwa lata Biennale zyskało już uznanie w kręgach miłośników plastyki amatorskiej, o czym świadczy duża liczba jego uczestników. Umożliwiając twórcom ludowym konfrontację swych dokonań artystycznych, pomagamy tym samym w dokumentowaniu ich pracy twórczej oraz przybliżamy społeczeństwu Jasła i okolic ich dorobek.

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac, a o dokładnym terminie podsumowania konkursu, wręczenia nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Wystawa podsumowująca IX Jasielskie Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej wpisuje się w
obchody 70-lecia Jasielskiego Domu Kultury.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Regulamin

Karta zgłoszeń

Zgoda na przetwarzanie danych i wizerunku


(kp)