Zmarł Henryk Zych

Nestor jasielskiego dziennikarstwa, pisarz, poeta, regionalista, znany w środowisku społecznik związany z m.in. kulturą, były pracownik (w latach 50. XX w.) Powiatowego Domu Kultury w Jaśle śp. Henryk Zych, zmarł 31 sierpnia br. w wieku 91 lat.

Dyrekcja i Pracownicy Jasielskiego Domu Kultury składają Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

***

Henryk Zych urodził się 9 lipca 1930 r. w Krośnie. Gdy miał 5 lat, jego rodzina przeprowadziła się do Jasła. Jako nastolatek przeżył w 1944 r. tragedię wysiedlenia przez Niemców i był świadkiem zagłady Jasła, co wywarło wpływ na jego późniejszą twórczość literacką.

Po wojnie ukończył gimnazjum w Jaśle, Państwową Szkołę Instruktorów Teatru Ochotniczego w Lublinie oraz LO w Krośnie i Technikum Budowlane w Krakowie. Na początku lat 50. XX w. otrzymał pracę instruktora w nowo otwartym Powiatowym Domu Kultury i z dużym zaangażowaniem włączył się w bardzo wówczas popularny amatorski ruch teatralny. Występował w przedstawieniach, ale był również reżyserem i scenarzystą wielu spektakli, wystawianych w wielu miejscowościach na Podkarpaciu. W PDK nie zajmował się jednak tylko teatrem. Zorganizował zespół muzyczny, kwintet męski, duet żeński, zespół recytatorski i estradowy. Etatowo pracował w PDK do roku 1958, a potem jeszcze przez dwa lata współpracował z tą instytucją dorywczo.

W swoim długim, niesłychanie aktywnym życiu podejmował bardzo różne działania. Będąc budowlańcem z wykształcenia, pracował jako projektant, kierownik budowy, inspektor budownictwa i instruktor budownictwa wiejskiego. Prowadził też zakład rzemieślniczy i pełnił różne, w tym zarządcze funkcje w branży rzemieślniczej. Z kolei jako dziennikarz m.in. prowadził oddział jasielski „Dziennika Polskiego”, współpracował z „Nowinami Rzeszowskimi”, był sekretarzem redakcji „Rocznika Jasielskiego”, współpracownikiem redakcji i redaktorem naczelnym „Obiektywu Jasielskiego” oraz redaktorem naczelnym „Regionu Jasielskiego”. Ponadto udzielał się m.in. w: ZHP, Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Kole Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Jaśle, w Stronnictwie Demokratycznym, Miejskiej Radzie Narodowej, Komitecie Osiedlowym Jasło-Śródmieście oraz Radzie Seniorów Miasta Jasła.

Henryk Zych jest autorem i współautorem licznych książek o tematyce jasielskiej. Na lokalnym rynku wydawniczym ukazały się także dwa tomiki Jego wierszy.

***

Uroczystości pogrzebowe śp. Henryka Zycha odbędą się 2 września br. (czwartek). Rozpocznie je – o godz. 15.00 – msza św. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle, skąd Zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz.