Zapisy na Sezon Artystyczny JDK 2022/2023

Od poniedziałku, 5 września br. ruszają zapisy na zajęcia w sezonie artystycznym 2022/2023 Jasielskiego Domu Kultury. Regulamin, karta zgłoszeń i zgoda na przetwarzanie danych dostępne poniżej oraz w zakładkach na www.jdkjaslo.pl „zajęcia/zapisy na zajęcia”, „O JDK – dokumenty do pobrania”.

DZIECI

Teatr dziecięcy Maskotka

Teatrzyk Dziecięcy „Maskotka” to rodzaj twórczych działań teatralnych opartych na grach i zabawach scenicznych, które rozwijają dziecięcą ciekawość, artystyczne pasje. Uczą pięknego mówienia, wyrażania własnych emocji, partnerowania na scenie. Uczestnicy zajęć teatralnych poznają różnorodną literaturę, realizują spektakle teatralne dla najmłodszej widowni.

Zespół wokalno-ruchowy Jassgot

Podczas tych zajęć chętni nie tylko pracują nad prawidłową emisją głosu, pracą przepony czy dykcją, ale także uczą się profesjonalnego ruchu scenicznego.

Prowadzące: Ewa Grzebień – instruktor JDK, emisja głosu; Alicja Szulc – ruch

Nauka gry na instrumentach (gitara klasyczna, fortepian, gitara basowa)

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Podczas indywidualnych lekcji dostosowujemy materiał i metody nauczania do wieku i stopnia zaawansowania poszczególnych uczniów. Efektem tej pracy powinno być nauczenie podstaw gry na instrumencie, rozbudzenie wrażliwości artystycznej, poczucia estetyki i zamiłowania do muzyki oraz przygotowanie najzdolniejszych uczniów do występów na scenie, czy dalszej edukacji muzycznej.

Prowadzący: Wojtek Nowicki – instruktor JDK

Kształcenie słuchu

Propozycja skierowana zarówno do osób zainteresowanych karierą wokalną, jak i muzyczną.

Zajęcia wokalne

Pozwalają rozwinąć umiejętności związane ze śpiewem, prawidłowym oddechem czy dykcją. Uczestnicy rozwijając swoje umiejętności wokalne, nabierają jednocześnie obycia scenicznego, co procentuje na dalszych etapach kształcenia.

Prowadząca: Ewa Grzebień – instruktor JDK

Zespół Jazz Kids

Jazz Kids to propozycja dla dzieci już grających i czytających nuty w wieku od 8 do 14 lat. Poprzez regularne próby młode osoby uczą się warsztatu pracy zespołowej.

Głównym zadaniem spotkań jest doskonalenie umiejętności interpretowania utworów zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej, w duchu tradycji muzyki rozrywkowej oraz rozwijanie umiejętności swobodnego i kreatywnego posługiwania się środkami przekazu artystycznego. Repertuar zespołu to głównie znane i lubiane standardy muzyki jazzowej, ale nie tylko.
Jasielskiego Domu Kultury.

Prowadzący: Wojtek Nowicki – instruktor JDK

Hip hop

Hip hop jest najbardziej popularnym stylem tańca wśród dzieci i młodzieży, ponieważ łączy w sobie dynamikę i luz. Zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat, na których młodzi tancerze poznają podstawy stylu hip hop, rozwijając przy tym motorykę ciała, muzykalność, pamięć ruchową oraz uczą się krótkich choreografii.

Prowadząca: Katarzyna Korona – instruktor JDK

Balet

Zajęcia skierowane są do najmłodszych, którzy chcą spróbować swoich sił w tej wymagającej formie tańca.

Oferta skierowana do dwóch grup wiekowych: dzieci 6-7 lat, oraz 8-10 lat.

Prowadząca: Katarzyna Łukowicz, dyplomowana tancerka sceniczna i absolwentka Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej.

Mażoretki

Mażoretki występują na różnego rodzaju pokazach i paradach ulicznych. Wykonują określone układy taneczno-marszowe w rytm dźwięków orkiestry dętej lub innej muzyki. Stroje mażoretkowe nawiązują do mundurów wojskowych lub innych formacji.

– rocznik 2009 – 2011 – nabór do nowej grupy
– rocznik 2011 – 2012 – nabór uzupełniający

Prowadząca: Paulina Baran – certyfikowany instruktor oraz sędzia krajowy tańca mażoretkowego.

Mała malarnia (malarstwo szpachelkowe, malarstwo tradycyjne)

Zajęcia dla dzieci z klas I-VI, które są chętne do twórczego działania i rozwijania swoich zdolności plastycznych. Tworząc prace plastyczne, dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i pomysłowość, wykazują inicjatywę i samodzielność. Dzieci poznają różne techniki plastyczne jak: malowanie farbami plakatowymi, akwarelą, pastelą, rysowanie, tworzenie kolażu itp. Na zajęciach dzieci malują z wyobraźni, jak również z natury, chętnie pracują w plenerze, gdzie powstają ciekawe prace z architekturą miasta.

Prowadząca: Barbara Gonera – absolwentka malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych M. Kopernika w Toruniu.

Zręczne rączki (zajęcia rękodzielnicze – scrapbooking, pergamano itp.)

Różne robótki ręczne, skupiają dzieci, które mają zdolności manualne, cechuje ich cierpliwość i wytrwałość w pracy twórczej. Dzieci tworzą różne prace np. ozdoby choinkowe, ozdoby z recyklingu, podstawy tkactwa itp.

Prowadząca: Karolina Florek – Bażyk – plastyczka i rękodzielnik. Z wykształcenia pedagog, z zamiłowania malarka. Profesjonalny animator kultury.

Język angielski

Nauka odbywa się w sposób przyjazny dla milusińskich. Dzieci poznają w przystępnej formie podstawy języka Williama Szekspira, George’a Byrona czy Williama Defoe.

MŁODZIEŻ

Teatr młodzieżowy

Teatr młodzieżowy Jasielskiego Domu Kultury skupia młodzież wrażliwą na sztukę i słowo mówione. Zajęcia uczą pięknego mówienia, wyrażania własnych emocji, partnerowania na scenie oraz odkrywania piękna polskiej i światowej literatury. Finałem zajęć są spektakle teatralne przygotowane przez młodzież.

Prowadząca: Grażyna Żygłowicz, polonistka, animatorka kultury, pedagog Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach.

Koło recytatorskie

Są to zajęcia dla młodzieży interesującej się literaturą i sztuką artystycznego mówienia.

Recytacja wierszy daje młodym ludziom szansę wypowiedzi , wyrażenia swoich niepokoi, pragnień i obaw. To twórcze działania, wykorzystują potencjał zarówno emocjonalny, jak i intelektualny. Recytacja jest sztuką, która posiada własne określone zasady i środki, którymi dysponuje, m. in. środki ekspresji wyrazu tj. intonacja, barwa i siła głosu, akcent logiczny itp.

Prowadząca: Helena Gołębiowska – instruktor JDK

Nauka gry na instrumentach (gitara klasyczna, fortepian, gitara basowa)

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 13 do 18 lat. Podczas indywidualnych lekcji dostosowujemy materiał i metody nauczania do wieku i stopnia zaawansowania poszczególnych uczniów. Efektem tej pracy powinno być nauczenie podstaw gry na instrumencie, rozbudzenie wrażliwości artystycznej, poczucia estetyki i zamiłowania do muzyki oraz przygotowanie najzdolniejszych uczniów do występów na scenie czy dalszej edukacji muzycznej.

Prowadzący: Wojtek Nowicki – instruktor JDK

Zajęcia wokalne

Prowadząca: Ewa Grzebień – instruktor JDK

Podstawy akompaniamentu i improwizacji na fortepianie

Lekcje akompaniamentu akordowego na fortepianie, które pozwalają tworzyć tło harmoniczne dla siebie lub innych wokalistów. W przystępny sposób wprowadzamy w zasady i techniki akompaniowania typowe dla określonej stylistyki, kształcąc praktyczne umiejętności oraz przekazując niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie harmonii muzycznej. Znajomość podstawowych sposobów akompaniowania daje ogromne możliwości w zakresie opracowywania, wykonywania oraz komponowania piosenek. Uczniowie poznają także podstawy teoretyczne dotyczące zagadnienia rytmu, budowy akordów, tonacji i harmonii funkcyjnej, itp. Zyskują przygotowanie do samodzielnego i świadomego opracowywania utworów muzycznych.

Prowadzący: Wojtek Nowicki – instruktor JDK

Kształcenie słuchu

Młodzież poznaje podstawy teoretyczne dotyczące zagadnienia rytmu, budowy akordów, tonacji i harmonii funkcyjnej, itp. Zyskują podstawy do grania na instrumencie jak również przygotowanie do samodzielnego i świadomego opracowywania utworów muzycznych na instrumencie.

Prowadzący: Wojtek Nowicki – instruktor JDK

Duża malarnia (rysunek i malarstwo)

Podczas zajęć, uzdolniona plastycznie młodzież doskonali swe umiejętności w zakresie rysunku i malarstwa. Tworząc kompozycje z natury, młodzi artyści nabywają umiejętności koncentracji i obserwacji.Poznają różne techniki malarskie, od tradycyjnych po współczesne techniki mieszane. Prace z wyobraźni rozwijają zdolności wysiłku twórczego oraz uczą rozwiązywania problemów plastycznych. Udział w zajęciach plastycznych, konkursach oraz wystawach pozwala na kreatywny rozwój i promocję uzdolnionych uczniów.

Prowadząca: Anna Brożyna, instruktor JDK

Montownia

Kreatywne zajęcia dla młodzieży od 14 lat, których celem jest wspólna praca nad różnymi projektami z zakresu podstaw montażu, obróbki dźwięku i grafiki.

Prowadzący: Wojtek Nowicki i Katarzyna Korona – instruktorzy JDK

DOROŚLI

Teatr dla dorosłych

Oferta skierowana jest do osób, które interesują się teatrem, pragną rozwijać swoje umiejętności aktorskie. Jeśli kogoś ta forma rozrywki przyciąga, powinien z niej skorzystać, ponieważ oprócz osobistego rozwoju, zajęcia te służą integracji, uczą umiejętności pracy w zespole i  . wrażliwości na partnera.

Prowadzący: Jacek Buczyński, aktor związany z krakowskim teatrem KTO. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku. Pracował w Lublinie w Teatrze im. H. Ch. Andersena i Teatrze Kameralnym, następnie na scenach jeleniogórskich – w Teatrze im. C.K. Norwida i Teatrze Animacji.

Zespół wokalny dla dorosłych

Zajęcia skupiają osoby chętne do doskonalenia swoich predyspozycji wokalnych, ale przede wszystkim lubiących śpiewać.

Prowadząca: Ewa Grzebień, instruktor JDK

Polsko-ukraiński śpiew rozrywkowy

Wspólna nauka śpiewu, związana z przenikaniem się kultur i regionów, stanowi znakomity sposób do pracy nad swoim głosem oraz służy integracji i poznaniu polskiej i ukraińskiej kultury.

Prowadzi Kateryna Kryvoruchko – doświadczona trenerka wokalna. Pedagog śpiewu, tytuł magistra uzyskała na Wydziale Artystycznym (Katedra Teorii i Techniki Emisji Głosu) Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Drahomanowa w Kijowie.

Uczy dzieci i dorosłych według własnego metodycznego programu wokalnego „Śpiewaj łatwo”.

Artystyczne historie (zajęcia malarskie, batik, pisanie ikon, akwarela)

Skupia kreatywne osoby dorosłe, cechujące się cierpliwością i wytrwałością w pracy twórczej. Podczas spotkań poznają tajniki różnych technik malarskich.

Prowadząca: Anna Brożyna – instruktor JDK

Artystyczne historie (akwarela)

Prowadząca Ada Florek – studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 15 lat zajmuje się malarstwem akwarelowym. Wielokrotnie nagrodzona na międzynarodowych konkursach m.in. Włochy, Francja, Wielka Brytania, Japonia, USA, Rosja.

Pracownia edukacji twórczej (haft różny, pergamano, linoryt, rzeźba)

Oferta skierowana do osób pasjonujących się rękodziełem. Pracownia ma na celu pobudzić inwencję twórczą, przezwyciężyć utarte schematy myślowe oraz rozwinąć kreatywność, poznać nowe techniki. Dzięki swobodnej formule spotkań, doborze ciekawych różnorodnych działań, możliwości improwizacji, możemy stworzyć dzieło/produkt/rzecz.

Prowadząca: Katarzyna Gądek-Smyka – instruktor JDK

Retro Dance (dla osób 50+)

Zajęcia taneczne dla osób 50+, na których poznają podstawowe kroki znanych tańców użytkowych, towarzyskich i nie tylko. W każdym miesiącu uczestnicy poznają inny styl tańca np. lata 20-te, lata 30-te itp.

Prowadząca: Katarzyna Korona – instruktor JDK

Retro Band (zespół instrumentalny 50+)

Zespół muzyczny, w którym dominuje repertuar polskiej muzyki rozrywkowej lat 60., 70., 80., wykonywany w nowych, świeżych aranżacjach nie odbiegających od współczesności. Oferta skierowana jest do osób powyżej 50 roku życia, grających, muzykujących w domowym zaciszu i na rodzinnych imprezach.

Prowadzący: Wojtek Nowicki – instruktor JDK

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zajęć, sekcji i klubów uzyskają Państwo u instruktorów:

Plastyka – tel. 13 44 35 154;
Anna Brożyna – zajęcia plastyczne dla dzieci (mała malarnia, zręczne rączki, duża malarnia)
– zajęcia malarskie dla dorosłych (artystyczne historie, batik, pisanie ikon)

Plastyka – tel. 13 44 35 158
Katarzyna Gądek – Smyka – zajęcia malarskie dla dorosłych (akwarela)
– zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych – Pracownia Edukacji Twórczej

Śpiew – tel. 13 44 35 161
Ewa Grzebień – zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Alicja Szulc – dziecięcy zespół wokalno-ruchowy
Kateryna Kryvoruchko – polsko – ukraiński śpiew rozrywkowy

Taniec – tel. 13 44 35 165
Katarzyna Korona – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
Paulina Baran – mażoretki

Instrumenty – tel. 13 44 35 164
Wojciech Nowicki – zajęcia instrumentalne dla dzieci, zespoły instrumentalne, kształcenie słuchu

Teatr – tel. 13 44 35 150
– teatrzyk dziecięcy
Grażyna Żygłowicz – teatr młodzieżowy
Jacek Buczyński – teatr dla dorosłych

Język angielski – tel. 13 44 35 150

Karta zgłoszeń

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych