Wycieczka rowerowa okolicami Jasła

Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury zaprasza miłośników zwiedzania okolic miasta na wycieczkę rowerową do Rezerwatu przyrody Golesz oraz Skansenu  Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy. Wyprawa odbędzie się w sobotę, 28 sierpnia br. Liczba miejsc ograniczona.

Około 28-kilometrowa trasa prowadzić będzie z Jasła (sprzed JDK) przez Krajowice, przysiółek Podzamcze na Wzgórze zamkowe Golesz, a następnie przez Dąbrówkę, Osiedle Gamrat oraz Jareniówkę do Trzcinicy i z powrotem do Jasła. Grupę poprowadzą przewodnicy PTTK Tadeusz Wójcik i Tomasz Wrona.

Wzgórze zamkowe Golesz (320 m n.p.m.) leży w Rezerwacie przyrody Golesz, na prawym brzegu Wisłoki. Na jego spłaszczonym szczycie znajdują się resztki ruin zamkowych: skromne pozostałości kamiennych murów, bramy i baszty narożnej. Historycy i archeolodzy dopatrzyli się na Goleszu grodziska ziemno-drewnianego z XII i XIII w. W XIV w. stanął tu zamek budowany z kamienia, który był siedzibą starosty królewskiego i najwyższego sądu magdeburskiego. Urzędował tu prawdopodobnie Zyndram z Maszkowic. Oprócz śladów ruin zamku w rezerwacie można zobaczyć wiele ciekawych form skalnych oraz rzadkich roślin. Są tam też wspaniałe miejsca widokowe, z których można podziwiać panoramę Jasła.

Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” to położony w Trzcinicy kompleks muzealny, będący oddziałem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Skansen powstał w miejscu odkrycia jednego z najstarszych grodzisk w Polsce, zwanego Wałami Królewskimi, którego początki sięgają wczesnej epoki brązu.

***

Wyjazd: 28 sierpnia br. (sobota), godz. 9.00.

Zgłoszenia: sekretariat JDK.

Informacja: tel. 514 284 625

Uwaga: jak zawsze obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki pogodowe i kask ochronny, a w związku z panującym reżimem sanitarno-epidemiologicznym – posiadanie maseczki ochronnej oraz środka do dezynfekcji rąk.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.

(er)