Z KK-T JDK: wyprawa rowerowa do rezerwatu „Herby”

Pierwsza wiosenna  wyprawa rowerowa organizowana w 2021 roku przez Klub Kulturalno Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury zaplanowana została na 8 maja (sobota), a jej celem jest rezerwat geologiczny „Herby” w gminie Frysztak (pow. strzyżowski), na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat „Herby” utworzony dla ochrony oryginalnych form skalnych piaskowców istebniańskich, to miejsce wyjątkowe, skryte we wschodnich wrotach Bramy Frysztackiej, którą tworzy przełom rzeki Wisłok, przeciskającej się pomiędzy wzgórzami. Do rezerwatu prowadzi szlak turystyczny „Kamienne Herby”.

Po prawej stronie, w paśmie Jazowej, zobaczyć można liczne wąwozy, jary, wyrobiska, progi skalne oraz olbrzymie głazy. Na wzgórzach Jazowej, porośniętych lasami grądowymi i buczyną występują malownicze formy skałkowe piaskowców istebniańskich zwane „Herbami”, prawdopodobnie ze względu na umieszczone niegdyś znaki herbowe na głazach, jako oznaczenie granic posiadłości opactwa cysterskiego.

Grupę rowerzystów z Jasła, zmierzających do rezerwatu „Herby” i z powrotem poprowadzą dwaj przewodnicy PTTK Tadeusz Wójcik i Adam Goleń. Około 60-kilometrowa trasa biegła będzie sprzed JDK przez: Osiedle Hankówka, Warzyce, Lublę, Frysztak, Kobyle, Bramę Frysztacką, Jazową, Kobyle, Łęki Strzyżowskie, Przybówkę, Nieplę, Bierówkę i Warzyce pod JDK.

***

Termin wyjazdu: 8 maja 2021 r. (sobota), godz.9.00, sprzed budynku JDK.

Koszt wyjazdu: 15 zł.

Informacje o wyjeździe: tel. 514 284 625.

Zgłoszenia wraz z wpłatą należy kierować do JDK.

Liczba miejsc ograniczona.

Uwaga: jak zawsze obowiązuję ubiór turystyczny, odpowiedni na zmienne warunki pogodowe i kask ochronny, a w związku z panującym reżimem sanitarno-epidemiologicznym – posiadanie maseczki ochronnej na twarz oraz środka do dezynfekcji rąk.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.

(er)