XVII- wieczni rycerze w parku miejskim

Za nami kolejne spotkanie w ramach Wakacyjnych Teatrów Profilaktycznych, które odbyło się w niedzielę, 4 lipca br. w parku miejskim. Gry i zabawy ponownie prowadziła Agencja Artystyczna „Amatum” oraz Jasielski Dom Kultury.

Przed publicznością zaprezentowało się Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba. Tym razem odbyły się pokazy: musztry i szermierki połączonej z nauką fechtunku, broni i ubrania z XVII wieku, dawnych walk szlacheckich i piechoty, żonglowanie chorągwiami, pokaz szabli i strzelania z muszkietu. Pomiędzy pokazami organizowane były zabawy dla najmłodszych, m.in. nauka kuglarstwa, gra w szachy czy strzelanie do tarczy z łuku. Równolegle, na stanowiskach przygotowanych przez Jasielski Dom Kultury odbywały się zajęcia plastyczne.

Wakacyjne Spotkania Artystyczne współfinansowane są ze środków Miasta Jasła w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

(kp)