XVI Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz odbędzie się on-line

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że tegoroczny konkurs zostanie przeprowadzony online. Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań konkursowych zostaje wydłużony do 11 marca 2022 r.

Dotychczasowe postanowienia regulaminowe dotyczące kategorii wiekowych i czasu
trwania prezentacji oraz repertuaru pozostają bez zmian.
1. Do konkursu zakwalifikowane zostaną osoby, które prześlą zgłoszenia drogą elektroniczną na adres i w terminie wskazanym przez organizatora wraz z wymaganymi załącznikami tj. nagraniem, kopią wpłaty akredytacji, oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

2. Nagranie musi spełniać następujące wymogi:
– Nagranie powinno stanowić jeden niepodzielny plik, nie może być montowany z kilku
nagrań, z widoczną całą sylwetką wykonawcy, bez korekcji obrazu i dźwięku.
– Nagranie powinno zostać wysłane przez serwis SendGB (https://www.sendgb.com/pl/)
na adres: okmijaslo@gmail.com
– WAŻNE aby w opcji przechowywania zaznaczyć 7 dni
3.Nazwa prezentacji wideo (pliku), powinna zawierać następujące informacje: imię_nazwisko_nazwa_szkoły_instrument_kategoria_wiekowa
– w wiadomości powinien znajdować się też program wykonawcy według kolejności prezentacji
– Uczestnik w prezentacji (filmie) zamieszcza swoje imię i nazwisko.
– Nagranie powinno posiadać wymaganą jakość (preferowana jakość HD 1080 – 30kl/s do 5GB).
4. Za jakość nagrania, które nie spełnia wyżej określonych wymogów odpowiada
uczestnik.
5. Po otrzymaniu prezentacji niezwłocznie dostaną Państwo informację potwierdzającą otrzymanie nagrania.

6. Lista zakwalifikowanych uczestników konkursu zostanie opublikowana na stronach JDK i PSM I st. w Jaśle w dniu 15 marca 2022 r.
7. Dyplomy dla uczestników konkursu zostaną przesłane pocztą, natomiast nagrody pieniężne dla laureatów zostaną przesłane na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o wypłatę nagrody, dostępnego na stronie internetowej JDK.

Informacje na temat SendGB dostępne pod adresem:
https://www.sendgb.com/pl/faq.html

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZEŃ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I WIZERUNKU

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU

JDK

Partner imprezy

Obraz zawiera: logotyp i tekst na białym tle: Lotos
Obraz zawiera: na czarnym tle klawisze, trąbkę i skrzypce, herb Jasła. logo JDK i PSM1 St. w Jasle oraz logotyp partnera wydarzenia Lotosu, logotyp Toyoty Jaslo oraz tekst: XVI Ogólnoplski Konkurs Mlodych Instrumentalistów im. Stefanii Wójtowicz, Jasielski Dom Kultury, Jasło, 17 - 18.03.2022, pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Tegororczna edycja konkursu odbywa się on-line. Termin nadsylania nagrań upływa 11 marca 2022. Szczegółowe informacje na stronie www.jdkjaslo.pl Jury Konkursu: prof. Andrzej Godek, klarnet - AM w Krakowie; prof. Igor Cecocho, trąbka - AM we Wrocławiu, AM w Łodzi; prof. Wiesław Kwaśny, skrzypce - AM w Krakowie; dr hab. Adam Klocek, wiolonczela - AM w Krakowie; dr hab. Arkadiusz Krupa, obój - UMFC w Warszawie; prof. Paweł Zawadzki, fortepian - AM we Wrocławiu. Ogłoszenie wyników, 18 marca 2022 o godzinie 20.00 na tronie www.jdkjaslo.pl Koncert Finałowy dostępny na stronie www.jdkjaslo.pl od 19 marca.