XVI konkurs recytatorski Nagroda Literacka Nike

Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XVI edycji konkursu recytatorskiego Nagroda Literacka „Nike”. Osoby zainteresowane uczestnictwem, powinny dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeń do JDK do 20 listopada br. Konkurs odbędzie się 4 grudnia br. w sali offowej JDK o godz. 10.00.

Nagroda Literacka „Nike” ma na celu rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania współczesną literaturą, wykraczającą poza kanon lektur szkolnych. Propaguje kulturę żywego słowa i sztukę recytacji oraz przygotowuje młodzież do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnego środowiska.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: recytacja (wiersz i fragment prozy) oraz poezja śpiewana (2 utwory). Repertuaru należy szukać u autorów, którzy są laureatami Nagrody Literackiej Nike. Prezentacja uczestnika nie może przekraczać 10 minut.

Jury będzie oceniać dykcję recytatorów, interpretację utworów, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 13 44 351 53.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

JDK