XVI edycja konkursu recytatorskiego Nagroda Literacka „Nike”

Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich  do udziału w XVI edycji konkursu recytatorskiego Nagroda Literacka „Nike”. Osoby zainteresowane uczestnictwem, powinny dostarczyć kartę zgłoszeń do JDK do 16 listopada br. Konkurs odbędzie się 23 listopada br. w Sali offowej JDK o godz. 10.00.

Nagroda Literacka „Nike” ma na celu rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania współczesną literaturą, wykraczającą poza kanon lektur szkolnych. Propaguje kulturę żywego słowa i sztukę recytacji oraz przygotowuje młodzież do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnego środowiska.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: recytacja (wiersz i fragment prozy) oraz poezja śpiewana (2 utwory).

Jury będzie oceniać dykcję recytatorów, interpretację utworów, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie JDK pod numerem telefonu:  13 44 351 50.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZEŃ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I WIZERUNKU