XV OKMI – on-line. Informacje dotyczące nagrań

Uwaga!!!

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół artystycznych, na prośbę uczestników XV OKMI, termin nadsyłania nagrań zostaje przedłużony do 19 marca 2021 r. /piątek/ do godziny 20:00.

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny konkurs zostanie przeprowadzony online. Dotychczasowe postanowienia Regulaminowe dotyczące kategorii wiekowych i czasu trwania prezentacji oraz repertuaru pozostają bez zmian.

  1. Do konkursu zakwalifikowano osoby, które przesłały zgłoszenia drogą elektroniczną na adres i w terminie wskazanym przez organizatora wraz z wymaganymi załącznikami tj. kopią wpłaty akredytacji, oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Nagranie musi spełniać następujące wymogi:

– Nagranie powinno stanowić jeden niepodzielny plik, nie może być montowany z kilku nagrań, z widoczną całą sylwetką wykonawcy, bez korekcji obrazu i dźwięku.

–  Nagranie powinno zostać zamieszczone na serwerze FTP, zgodnie z wytycznymi organizatora konkursu.

– Dane dostępowe do serwera:

adres:    ftp://jdk.is-an-artist.com:2222/

login:     konkurs

hasło:   JDK_2021*

– Nazwa pliku wideo powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, instrument, grupa wiekowa:

imię_nazwisko_nazwa_szkoły_instrument_kategoria_wiekowa

– Uczestnik zamieszcza swoje imię i nazwisko.

– Nagranie powinno posiadać wymaganą jakość (preferowana jakość HD 720 lub

1080). Za jakość nagrania, które nie spełnia wyżej określonych wymogów odpowiada uczestnik.

– Organizatorzy poinformują Państwa drogą mailową o otrzymaniu nagrania.

3. Termin przyjmowania nagrań upływa 19 marca 2021 r., do godz. 20.00

4. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 29 marca 2021 r.

5. Dyplomy dla uczestników konkursu zostaną przesłane pocztą, natomiast nagrody pieniężne dla laureatów zostaną przesłane na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o wypłatę nagrody, dostępnego na stronie internetowej JDK. Wniosek o wypłatę nagrody należy wypełnić i przesłać w terminie od 30 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021 r.

Instrukcja połączenia się z serwerem:

Przykładowa instrukcja jak połączyć się z serwerem można znaleźć poniżej: https://www.youtube.com/watch?v=_lX-P7BzXcQ

Można również skorzystać z innych klientów FTP np. FileZilla lub WinSCP.

port:2222 – konieczne przy połączeniu za pośrednictwem innego klienta FTP

Gdyby pojawił się komunikat taki jak poniżej – należy go zignorować.