Wyniki V Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej „NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA”

Organizatorzy informują, że przed koncertem laureatów będą kontaktować się z występującymi w koncercie.
Gratulujemy wszystkim laureatom.

PROTOKÓŁ