Wielowymiarowy Memoriał Hubala

Memoriał mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” odbył się po raz kolejny 14 sierpnia br. na łąkach hubalowych. W tym roku, po raz kolejny organizatorzy, czyli Miasto Jasło, Jasielski Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne w Jaśle zapewnili mnóstwo atrakcji. Zamiast widowiska historycznego, pojawiły się inne, ciekawe wydarzenia.

Na miejscu obecni mogli zwiedzić wystawę zorganizowaną przez Muzeum Regionalne w Jaśle, a przygotowaną przez warszawskie Muzeum Niepodległości oraz Stowarzyszenie „Rodzina Hubalowa”. – Wystawa ma postać plansz fotografii i skanów dokumentów, przedstawiających życiorys Henryka Dobrzańskiego, jego rodziny, tradycji powstańczych, jego młodość i dzieciństwo w Jaśle, legiony, kariera w II Rzeczpospolitej, wojna polsko-ukrańska, wojna polsko-bolszewicka, lata 20., 30.,(XX w. – przyp.red),  kiedy był liczącym się olimpijczykiem, aż po okres oddziału WP i walki z Niemcami do kwietnia 1940 roku – mówi Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle. Obok wystawy prezentowały się grupy rekonstrukcyjne, pokazując uzbrojenie, głównie II RP:  broń rosyjską, austriacką i polską  oraz egzemplarze broni francuskiej.

Na Łąkach Hubalowych nie zabrakło także kawalerzystów, wyposażonych i umundurowanych zgodnie z realiami epoki. Ze swoimi końmi przeprowadzili dynamiczny pokaz musztry konnej i wzięli udział w konkursie władania białą bronią (szablą i lancą), którego zwycięzcą został ułan Kawalerii Ochotniczej Ireneusz Szantula. Zwieńczeniem tegorocznego memoriału był fascynujący pokaz kaskaderki konnej.

kp