Warsztaty Śpiewu Tradycyjnego „Do źródeł”

Trwają Warsztaty Śpiewu Tradycyjnego „Do źródeł”. Uczestnicy, zarówno młodzież, jak i dorośli pod okiem folklorystów Bartosza Gałązki i Agnieszki Bernackiej poznają regionalne pieśni jasielszczyzny.

Podczas warsztatów odbywających się w Jasielskim Domu Kultury przypomniano rytm pór roku, a co za tym idzie świąt towarzyszących danemu okresowi oraz związanymi z nimi obyczajami i obrzędami, a także pieśniami charakterystycznymi dla tych uroczystości. Biorący udział w warsztatach poznają również technikę wykonywania śpiewu tradycyjnego polegającą na poszukiwaniu naturalnego, „białego brzmienia” głosu.

Warsztaty prowadzone są w ramach przedsięwzięcia „Miasto to ja”, które realizowane jest w ramach projektu „Jasło-moje miasto, mój dom” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020 oraz budżetu państwa. Poznawanie muzycznego dziedzictwa naszego regionu ma służyć wzmocnieniu poczucia bycia częścią lokalnej wspólnoty samorządowej (miasto Jasło-to ja) i podniesienie aktywności mieszkańców.

Zwieńczeniem warsztatów będzie jutrzejszy koncert, który odbędzie się o godzinie 17.00 w Jasielskim Domu Kultury.

Zapraszamy!

pch