Warsztaty językowe „Co się chowa w metaforze”

W dniach 10 – 11 VI 20021 r., w ramach projektu, realizowanego przez Jasielski Dom Kultury „Miłość jest poezją – Baczyński w Jaśle”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”, odbywały się warsztaty językowe „Co się chowa w metaforze”.

Związane były z młodzieńczymi lirykami miłosnymi Baczyńskiego, poświęconymi Annie Żelazny z Jasła. Jednym z etapów warsztatów było poznanie memu jako gatunku wypowiedzi internetowej oraz stworzenie komunikatów obrazkowych na temat Baczyńskiego i jego twórczości. Uczestnicy wykazali się wielką kreatywnością i niebanalną wyobraźnią.

bs