W góry z KK-T JDK i PTTK Jasło: 27. Noworoczny Rajd na Magurę Wątkowską

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jasło i Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury zapraszają – w sobotę, 1 stycznia 2022 r. – na 27. Noworoczny Rajd na Magurę Wątkowską.

Pierwszą w 2022 roku wędrówkę po górach poprowadzi znany w środowisku przewodnik PTTK Józef Kaczor. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed JDK; powrót w to samo miejsce 8 godzin później.

Spędzanie Nowego Roku w górach stało się zwyczajem jasielskiego oddziału PTTK i ma grupę gorących zwolenników. Rok temu, ze względu na wprowadzone odgórnie zakazy, musieli oni zrezygnować z noworocznego wypadu na Wątkowską, Gdy w tym roku znów pojawiła się szansa na noworoczną wyprawę w Beskidy, PTTK przystąpiło do jej organizowania, zapraszając do współpracy KK-T JDK.

Trasa prowadzić będzie z Folusza na Wątkową, przez którą biegnie Główny Szlak Beskidzki, a w programie wycieczki jest ognisko na placu biwakowym Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu (prowiant własny).

Magura Wątkowska (846 m n.p.m.) leży w zachodniej części Beskidu Niskiego. w północnej i zarazem najwyższej części Magurskiego Parku Narodowego. Porośnięty lasem szczyt znany jest z pomnika poświęconego Janowi Pawłowi II, na pamiątkę mszy św. odprawionej w tym miejscu przez przyszłego papieża 14 sierpnia 1953 r.

***

Termin wycieczki: 1 stycznia 2022 r. (sobota); wyjazd godz. 9.00, powrót godz. 17.00.

Koszt: 40 zł.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne, a w związku z reżimem sanitarno-epidemiologicznym posiadanie maseczki ochronnej oraz własnego środka do dezynfekcji rąk.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK w Jaśle ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK: tel.514 284 625.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er