Studnia Kulturalna JDK: Czas w las. Spotkanie z Grzegorzem Brocławikiem

Na wirtualny spacer edukacyjny po lesie, wszystkich miłośników rodzimej przyrody zaprasza Studnia Kulturalna Jasielskiego Domu Kultury. Przewodnikiem będzie pracujący w Nadleśnictwie Kołaczyce Grzegorz Brocławik, który za pośrednictwem internetu przybliży zainteresowanym leśny obszar Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce koło Jasła.

Las to złożony ekosystem, zapewniający sprawne funkcjonowanie biosfery, utrzymywanie ciągłości życia i różnorodności krajobrazu. Wartości lasu będącego domem dla wielu gatunków fauny i flory, które w innych warunkach nie mogłyby przetrwać, nie sposób przecenić. Nie da się również opisać wszystkich funkcji, które pełnią drzewa i lasy, ani wycenić ich znaczenia dla każdego organizmu. Odpowiednim określeniem wydają się być słowa: drzewa to życie.

Skarby podkarpackiej przyrody, kryjące się w lasach koło Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce, odkrywają wytyczone tam trzy tematyczne ścieżki edukacyjne. Wzdłuż każdego szlaku zamontowane zostały tablice informacyjne poświęcone różnym leśnym ciekawostkom. Wirtualni spacerowicze w ramach 112. Studni Kulturalnej JDK przejdą trasą nr I: „Las -bioróżnorodność biocenotyczna a gospodarcze użytkowanie”, a związane z tą tematyką zagadnienia przybliży im Grzegorz Brocławik.

Elżbieta Ruszała