Spotkanie partnerów projektu BMK

11 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie sieciująco – informacyjne w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura w siedzibie partnera – Jasielskiego Jasielskiego Domu Kultury.

Operatorem wojewódzkim jest Centrum Kulturalne w Przemyślu. Podczas spotkania został omówiony regulamin konkursu na partnerstwa lokalne, była też wymiana pomysłów i doświadczeń osób pracujących z młodzieżą i dla młodzieży. Nowi uczestnicy i odbiorcy projektu zapoznali się także z najciekawszymi inicjatywami zrealizowanymi w ubiegłym roku.
Osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę www.bmk.ck.pl.

Sylwia Błaut-Kowalczyk 
Centrum Kulturalne w Przemyślu