Spotkanie KKD Panoptikum 13.10.2020

Tematy spotkania:

Kulturalny Klub Dyskusyjny Panoptikum ma charakter otwarty i jest inicjatywą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom tych, dla których oferta tzw. kultury masowej jest niewystarczająca. Każde spotkanie prowadzone jest przez moderatora a zabieranie głosu w dyskusji następuje na zasadzie dobrowolności. Do brania udziału w naszych spotkaniach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką kulturalną i artystyczną.  W dyskusji uczestniczyć można także za pośrednictwem internetu: https://meet.jit.si/towarzystwowilkow.

Chętnie udzielamy pomocy i udostępniamy niezbędne materiały osobom zainteresowanym udziałem w naszych spotkaniach.Wszelkie pytania można kierować na adres: dkfnostro@gmail.com