Rusza nabór do kolejnej edycji programu „Bardzo Młoda Kultura”

Jasielski Dom Kultury oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu zapraszają do udziału w kolejnej edycji trzyletniego programu „Bardzo Młoda Kultura”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program, którego operatorem na terenie Podkarpacia jest CK w Przemyślu, adresowany jest do osób fizycznych, zajmujących się działaniami edukacyjnymi i/lub kulturalnymi w województwie podkarpackim. Jego ideą jest realizacja projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej, opartej na partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury. Projekty mają być skierowane do dzieci i/lub młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia lub mieć charakter międzypokoleniowy. Wnioski będzie można składać od 15 marca do 30 kwietnia br. Realizacja zadań zacznie się 1 czerwca i potrwa do 15 października br. Kwota dofinansowania wynosi od 5 do 15 tys. zł.

Celem „Bardzo Młodej Kultury” jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w Polsce, polepszenie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji, wspieranie, promowanie i rozwijanie wszelkich form artystycznych we wszystkich środowiskach oraz wyrównywanie szans między małymi a dużymi ośrodkami kultury.

W  programie mogą być realizowane: warsztaty, projekcje, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, dziedzictwo kulturowe, teatr, film, folklor, ekologia, spotkania z twórcami, media, street art. (w tym także on-line). Jury dokona oceny projektów według: diagnozy lokalnych potrzeb, uzasadnienia potrzeby realizacji projektu, jego oryginalności, planowanych rezultatów, zasadności kosztów względem działań, logistyki, partnerstwa, stopnia zaangażowania partnera – (rozumiane jako współpraca nie honorowana wynagrodzeniem) oraz brak cech oferty komercyjnej.

Regulamin oraz pozostałe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej www.ck.przemysl.pl

(kp)

Zgoda na przetwarzanie danych i Klauzula RODO