Oczekujemy na decyzję w sprawie miejskiego punktu szczepień powszechnych

W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców w sprawie uruchomienia punktu szczepień masowych (PSM), organizowanego przez Urząd Miasta w Jaśle, informujemy, że Miasto przygotowało taki punkt w Jasielskim Domu Kultury. Został on wyposażony w niezbędny sprzęt oraz przygotowany zgodnie z wszystkimi wytycznymi przekazanymi przez odpowiednie instytucje, a jego właściwą i odpowiednią organizację potwierdziła kontrola przeprowadzona przez NFZ i jednostkę mającą wykonywać w nim szczepienia.

Decyzja o uruchomieniu miejskiego punktu PSM miała zapaść w pierwszych dniach maja. Niestety do dzisiaj, pomimo wielu interwencji i pytań nie mamy odpowiedzi kiedy ten punkt zostanie uruchomiony, i to zarówno pomimo tego, że został przygotowany zgodnie z przesyłanymi do urzędu wytycznymi oraz bez względu na to, iż podmiot, który ma wykonywać szczepienia posiada zabezpieczoną w swoich zasobach określoną liczbę szczepionek.

Jest nam niezmiernie przykro, że doszło do takiej sytuacji, kiedy mieszkańcy codziennie dzwonią zarówno do Jasielskiego Domu Kultury (miejsce oznakowane jako punkt szczepień – zgodnie z zaleceniami), jak i do Urzędu Miasta w Jaśle z pytaniem o uruchomienie punktu. Podkreślamy, że decyzja ta oraz termin jej wydania nie zależą od nas.

(UM Jasło)