Nagrody i wyróżnienia dla solistek JDK

W grudniu 2022 r. i w styczniu 2023 roku odbywało się wiele konkursów kolęd i pastorałek. W niektórych z nich wzięli również udział nasi wokaliści. W X Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd „Gloria” w Kielcach (konkurs on line) wyróżnienia otrzymały Aleksandra Wietecha i Karolina Polak. W konkursie „Podkarpackie kolędowanie”, który odbył się również  on line, Karolina Polak wyśpiewała wyróżnienie specjalne. W kolejnym konkursie on line „Kolęda w pokoju” zorganizowanym w Zamościu Karolinie przyznano wyróżnienie.
Karolina zdobyła również drugą nagrodę w kat. 14-15 lat w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Świąteczne śpiewanie”, który odbył się  31 stycznia 2023 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i drugą nagrodę w  XXVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu.

Zwieńczeniem występów kolędowych Karoliny była 1 nagroda w IX Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Kolędujmy razem” zorganizowanym on line przez Akademię Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi. Wokalistki do konkursów przygotowała Ewa Grzebień, zaś akompaniament do jednej z kolęd wraz z Karoliną przygotował Wojciech Nowicki.

eg