Nagroda Miasta Jasła dla naszej koleżanki

Elżbieta Ruszała, instruktor ds. organizacji imprez w jasielskim Domu Kultury otrzymała nagrodę Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury za 2020 rok. Oprócz niej, nagrody otrzymali także: Henryk Zych, Stanisław Mazan i Piotr Mazur (wspólna), Mieczysław Wieteska oraz Tadeusz Wróbel. Uroczyste wręczenie odbyło się 15 grudnia br. w sali widowiskowej JDK.

Nasza koleżanka Elżbieta jest odpowiedzialna za organizację ponad 100 spotkań w ramach „Studni Kulturalnej JDK” oraz kilkudziesięciu spotkań i turystyczno-kulturowych wycieczek krajoznawczych w ramach Klubu Kulturalno-Turystycznego JDK. Wdraża działania z cyklu Klub Ludzi z Pasją. Aktywnie współpracuje z innymi podmiotami, m.in. Muzeum i PTTK. Poszukuje nowych tematów, ciekawych prelegentów, przyczyniając się do upowszechniania kultury i sztuki wśród mieszkańców. W pracy zawodowej angażuje się dodatkowo w każde wydarzenie, podejmuje inicjatywy promujące JDK i popularyzujące dziedzictwo kulturowe ojczyzny, Jasła i regionu jasielskiego.

Nagrodę Miasta Jasła otrzymała w uznaniu za zaangażowanie w pracę na rzecz popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego, za rozbudzanie pasji kulturalno-turystycznych społeczności jasielskiej  oraz inicjowanie i realizowanie różnych form aktywności kulturalnej, zarówno w ramach pracy zawodowej, jak i poza nią.

Elżbieta Ruszała odbiera nagrodę Miasta Jasła z rąk wiceburmistrz Elwiry Musiałowicz-Czech
Elżbieta Ruszała odbiera nagrodę z rąk wiceburmistrz Jasła, Elwiry Musiałowicz-Czech. Fot. Katarzyna Pacwa/JDK

Chciałam podziękować szanownej kapitule za tę piękną nagrodę. Jest dla mnie bardzo cenna i ważna. Dom Kultury jest moim drugim domem, tu znalazłam swoje miejsce na ziemi i chciałabym jeszcze dawać z siebie coś, robić coś, co lubię i potrafię. Uwierzyłam w siebie – mówiła wzruszona Elżbieta Ruszała.

Nagrody Miasta Jasła przyznawane są od 2001 roku. Otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury.W skład kapituły oceniającej wnioski wchodzą: burmistrz Jasła, przewodniczący RMJ i dyrektorzy miejskich instytucji kultury, których organem założycielskim jest Miasto Jasło.

(kp)