Konkurs!!! „Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze”

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie zaprasza do udziału w konkursie „Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze”. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych z terenu całego Podkarpacia. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 września br. na adres organizatora konkursu. Podsumowanie odbędzie się w październiku 2021 r. w Muzeum Regionalnym im. Fastnachta w Brzozowie i połączone będzie z otwartymi bezpłatnymi warsztatami haftu haczowskiego, koronki klockowej oraz z prezentacją prac i rozdaniem nagród.

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania polskim folklorem, wzorami i motywami poprzez ukazanie ich piękna za pośrednictwem ubioru oraz rozwijanie kreatywności oraz ekspresji wrażliwości artystycznej młodzieży i dorosłych.

Aby wziąć w nim udział należy samodzielnie uszyć dowolną kreację z wykorzystaniem regionalnego wzornictwa (tj. z dodatkiem koronki klockowej lub haftu haczowskiego),

lub w której elementami zdobniczymi będą dowolne koronki lub hafty.

Spośród prawidłowo dostarczonych prac komisja konkursowa wyłoni dwunastu laureatów, biorąc pod uwagę w szczególności oryginalność, ciekawość i wykorzystanie elementów regionalnego zdobnictwa.

Projekt „Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Szczegóły konkursu https://www.slt-brzozow.pl/aktualnosci

źródło: Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie