Klub Ludzi z Pasją JDK: Życie wśród fal

To kolejne spotkanie z cyklu Klub Ludzi z Pasją Jasielskiego Domu Kultury, Klubu Łączności SP8 KJX w Jareniówce. Zrzeszeni w tym klubie krótkofalowcy opowiedzą o swojej pasji.

Jasielski Klub Łączności działa od przeszło 50 lat. Obecnie liczy 14 członków, którzy spotykają się co tydzień w czwartkowe popołudnia. Za pośrednictwem nagrania, podzielą się oni swoją pasją z zainteresowanymi osobami, skupionymi w Klubie Ludzi z Pasją JDK. Będzie to swoista lekcja krótkofalarstwa, dziedziny, którą fascynuje się około 4 mln ludzi na całym świecie. Ludzie ci mają swój kod, zrozumiały dla innych krótkofalowców, a przy radiostacjach potrafią spędzać wiele godzin dziennie, nawiązując łączność z innymi pasjonatami, często z odległych kontynentów.

Krótkofalarstwo to niezwykłe hobby, nie tylko dające wielką przyjemność uprawiającym je osobom, ale również niosące nieocenioną pomoc w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych. Gdy inne sposoby komunikowania zawodzą, krótkofalowcy potrafią stworzyć alternatywne sieci łączności, które zapewniają możliwość informowania profesjonalnych służb ratunkowych o ewentualnych zagrożeniach.

Elżbieta Ruszała