KK-T JDK zaprasza: Z okazji Dnia Ziemi posprzątajmy jasielskie wały przeciwpowodziowe

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone 22 kwietnia w niemal 200 krajach całego świata, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy związane ze środowiskiem i propagowanie proekologicznych postaw. Z tej okazji co roku niezliczone organizacje i stowarzyszenia organizują akcje na rzecz środowiska naturalnego. Szczególnie popularne jest sprzątanie zaśmieconych terenów. W tym roku do akcji włączył się również Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury, organizując sprzątanie brzegów jasielskich rzek.

Klub Kulturalno Turystyczny JDK przystąpił do aktywnego działania poprzez grupowe sprzątanie śmieci na trasie spacerowej w rejonie jasielskich wałów przeciwpowodziowych. Akcja odbędzie się 23 kwietnia (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00. Jej celem jest nie tylko sprzątnięcie śmieci na trasie spacerowej wzdłuż rzek płynących przez Jasło, ale przede wszystkim integracja międzypokoleniowa miłośników przyrody i naszego miasta.

Wydarzenie wspierać będą: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Miasto Jasło, Zakład Masarski Dobrucowa, Społem Jasło Spółka .o.o. oraz Stowarzyszenie Nordic Walking NW-Team Jasło.

Chętni do sprzątania wyruszą w grupach, prowadzonych przez przewodników PTTK, z rejonu parku linowego w trzech kierunkach: do mostu na rzece Ropie, do mostu na rzece Jasiołce i do mostu na Wisłoce.

Akcja zakończy się pieczeniem kiełbasek na terenie parku linowego.

Zgłoszenia chętnych do sprzątania przyjmuje sekretariat JDK.

Przy zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Dane te są niezbędne do ubezpieczenia uczestników akcji.

er