ODWOŁANA!!! KK-T JDK zaprasza na wycieczkę rowerową śladami miejsc pamięci.

Zaplanowana na sobotę, 5 listopada br., jesienna wyprawa rowerowa śladami miejsc pamięci prowadzić będzie trasą: Jasło – Gorajowie – Babia Góra – Bierówka – Warzyce – Jasło. Miłośników zwiedzania zaprasza na nią Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury. Liczba miejsc ograniczona.

Cykliści przejadą wzgórzami nad Warzycami, zwanymi Garbem Warzyckim, będącym najbardziej wysuniętą częścią Pogórza Strzyżowskiego. W rejonie tym znajdują się relikty dawnego osadnictwa oraz mogiły przypominające tragiczne losy ludzi wciągniętych w wir wojen.

Uczestniczący wycieczki rowerowej KK-T JDK przemierzą około 30 km, odwiedzając miejsca pamięci w okolicach Jasła. Pierwszy odcinek drogi biec będzie międzygminną spacerową trasą turystyczną im. Konstytucji 3 Maja na tzw. Babią Górę (387 m n.p.m.), w pobliżu której znajduje się pomnik poświęcony rozstrzelanym przez hitlerowców żołnierzom Wojska Polskiego w 1940 roku. Kolejnym punktem na szlaku będą mogiły kurhanowe na pograniczu Bierówki i Lubli, pochodzące z okresu kultury sznurowej. Następnie program przewiduje zwiedzanie miejsca martyrologii w lesie warzyckim, gdzie Niemcy wymordowali 5 tysięcy osób narodowości polskiej, żydowskiej i łemkowskiej oraz jeńców sowieckich. Ostatnim odwiedzonym miejscem będzie cmentarz z I wojny światowej, na którym spoczywają żołnierze rosyjscy, niemieccy i austriaccy polegli w walce, w maju 1915 roku.

Program wyjazdu przewiduje ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny) w Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce.

***

Termin: 5 listopada br. (sobota), godz.9.00, wyjazd sprzed JDK.

Koszt: 15 zł.

Liczba uczestników: 20 osób.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Zgłoszenia i wpłaty: w JDK.

Informacje: tel. 514 284 625.

Uwaga, jak zawsze obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki pogodowe oraz kask ochronny.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.

er