KK-T JDK zaprasza na wycieczkę: Rowerem na Prządki i zamek Kamieniec

Pod hasłem „Osobliwości Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – rezerwat Prządki, ruiny zamku Kamieniec” Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury organizuje – w sobotę, 7 sierpnia br. – kolejną, piąta już w tym sezonie, wyprawę rowerowa.

Około 70-kilometrowa trasa prowadzić będzie z Jasła przez Hankówkę, Wolicę, Gliniczek, Roztoki, Sądkową, Brzezówkę, Jedlicze, Potok, Odrzykoń, Podzamcze na zamek Kamieniec i z powrotem. Grupę rowerzystów poprowadzą profesjonalni przewodnicy PTTK Tadeusz Wójcik i Andrzej Nitka.

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy jest częścią Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych. Leży w województwie podkarpackim na Pogórzu Strzyżowskim i Dynowskim. Zajmuje 256,54 km². W obrębie parku znajduje się Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Rezerwat Prządki, a najwyższym szczytem jest Sucha Góra (591 m n.p.m.).

Rezerwat Prządki obejmuje grupę ostańców skalnych o wysokości 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji przybrał oryginalne kształty.

Kamieniec to ruiny gotyckiej warowni obronnej z XIV w., położonej na wzgórzu o tej samej nazwie, na granicy Korczyny i Odrzykonia. Zamek przechodził burzliwe dzieje, zmieniając właścicieli. W XIX w. część zrujnowanej już budowli stała się własnością hrabiego Aleksandra Fredry, który tu umieścił fabułę Zemsty.

***

Termin wyjazdu: 7 sierpnia, (sobota) godz. 8.30

Koszt: 15 zł

Informacja tel.: 514 284 625

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje JDK.

Jak zawsze obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki pogodowe i kask ochronny, a w związku z panującym reżimem sanitarno- epidemiologicznym, posiadanie maseczki ochronnej oraz środka do dezynfekcji rąk.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.

(er)