KK-T JDK i PTTK zapraszają: Wycieczka w Beskid Dukielski na zakończenie sezonu turystycznego

25 listopada br. (sobota) Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury razem z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym Oddział w Jaśle zapraszają na wycieczkę w Beskid Dukielski i wędrówkę terenami, zamieszkałymi niegdyś przez Łemków, która zakończy tegoroczny sezon turystyczny.

Nietrudna, 12-kilometrowa trasa (czas przejścia około 4,5 godz.) prowadzić będzie łagodnymi wzgórzami i dolinami Beskidu Dukielskiego, leżącymi częściowo w granicach Magurskiego Parku Narodowego, częściowo w jego otulinie. Turyści pod przewodnictwem Tadeusza Wójcika, przejdą szlakiem dawnych łemkowskich wiosek: z Tylawy przez nieistniejące już miejscowości Smereczne i Wilsznię do Olchowca, a stamtąd do Polan. Właśnie w Polanach, w miejscowej restauracji przy małym „co nieco” odbędzie się podsumowanie sezonu turystycznego. W programie wycieczki jak zwykle ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Tylawa – wioska w pobliżu granicy polsko-słowackiej, której mieszkańcy w latach 20. XX w. przeszli na prawosławie (tzw. schizma tylawska), wpisując się w ten sposób na trwałe w historię Łemkowszczyzny. Znajduje się tu murowana cerkiew z 1787 r. pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Od roku 1945 pełni ona funkcję katolickiego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W trójdzielnej, orientowanej świątyni zachował się ikonostas datowany na 1908 rok oraz fresk „Chrzest Rusi” w przedsionku. Posadzka i ławy kościelne pochodzą z XVIII w.

Smereczne – nieistniejąca wieś łemkowska, znajdująca się niegdyś w dolinie potoku Wadernik, na terenie obecnego Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Można tam obejrzeć samotny kamienny krzyż postawiony w 1894 r., pozostałości niemieckiej strażnicy granicznej oraz kopanki, z których mieszkańcy czerpali na swoje potrzeby ropę naftową.

Wilsznia – kolejna nieistniejąca wieś łemkowska, przed laty leżąca nad potokiem o tej samej nazwie. Pozostałością po niej są: szczątki cmentarza z jednym ocalałym nagrobkiem, kamienny krzyż oraz drzewa owocowe, kiedyś rosnące w sadach, dziś na skraju lasu, który zaczyna wchłaniać opuszczone przez ludzi obszary.

Olchowiec – dawna wieś łemkowska, położona na zachód od Przełęczy Dukielskiej, przy potoku Wilsznia i wpadającym do niego Olchowczyku, spływającym ze stoków pasma granicznego w okolicach Baraniego. Znajduje się tu połemkowska cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja zbudowana w 1934 roku, obecnie użytkowana jako świątynia przez katolików dwóch obrządków: rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Prowadzi do niej unikatowy kamienny mostek uznany za zabytek architektoniczny. Wioska jest znana z kermeszy łemkowskich – spotkań Łemków z Polski i zagranicy z okazji odpustu świętego Mikołaja.

Polany – miejscowość malowniczo rozciągająca się w dolnym biegu potoku Wilsznia (wzdłuż potoku, aż do jego ujścia do Wisłoki), tuż przy granicy Magurskiego Parku Narodowego i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Termin wyjazdu: 25 listopada br. (sobota), godz.8.00, sprzed JDK; powrót około godz. 20.00.

Koszt wyjazdu: 95 zł, członkowie PTTK, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – 90 zł.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 15, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Informacja w JDK: tel. 514 284 625.

Uwaga: Obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er