KK-T JDK i PTTK zapraszają: Wielki urok Małych Pienin

Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury wspólnie z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddział w Jaśle przygotował wycieczkę w Małe Pieniny. Wyjazd zaplanowano na sobotę, 27 maja br. Liczba miejsc ograniczona.

Małe Pieniny to część pasma Pienin. Rozpościerają się na wschód i południowy wschód od wrót przełomu Dunajca. Ich najwyższym szczytem jest Wysoka (1050 m n.p.m.). Grzbiet Małych Pienin jest wąski, prawie bezleśny a stoki przecinają obszerne doliny. Zbocza są dość łagodne, pokryte polanami oraz łąkami, na których wypasane się owce.
Uczestnicy wycieczki pod przewodnictwem Tadeusza Wójcika przejdą około 12-kilometrową, czterogodzinną, średnio wymagająca trasą, prowadzącą ze Szachtowej szlakiem Pod Huściawą na Wysoki Wierch, a dalej na Durbaszkę i do Jaworek.
Szlachtowa (woj. małopolskie, pow. nowotarski) – malownicza miejscowość w pobliżu Szczawnicy, dawna wieś łemkowska w Beskidzie Sądeckim, w dolinach Sielskiego Potoku i Grajcarka. Jest najbardziej wysuniętą na zachód wsią w polskiej części Pienin, zamieszkałą niegdyś przez autochtoniczną ludność ruską. Dawniej tereny te określano jako Ruś Szlachtowską. W Szlachtowej znajduje się pochodząca z przełomu XIX i XX w. cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej (obecnie świątynia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask) oraz Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalała.
Huściawa (818 m n.p.m.) – szczyt w grzbiecie Małych Pienin, którym biegnie granica polsko-słowacka.
Wysoki Wierch (898 m n.p.m.) – perła groni Małych Pienin, kopulasty szczyt położony w groni Małych Pienin, nad doliną Leśnickiego Potoku. Wysoki Wierch zewsząd otoczony jest łąkami, a roztaczające się z niego widoki są najcudowniejszymi w Pieninach.
Durbaszka (934 m n.p.m.) – niewysokie, ale bardzo widokowe wzniesienie w Małych Pieninach. Od strony polskiej Durbaszka pokryta jest połoninami, na których wypasane są owce, delikatnie opadającymi w kierunku doliny i potoku Grajcarek. Z górnej części Durbaszki, rozpościera się piękny widok na Pieniny Właściwe. W pobliżu wzniesienia znajduje się Górski Ośrodek „Pod Durbaszką”.
Jaworki (woj. małopolskie, pow. nowotarski) – wieś w dolinie Grajcarka na granicy Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego, na obszarze historycznie określanym jako Ruś Szlachtowska. Znana jest z Wąwozu Homole, Rezerwatu Biała Woda, Muzycznej Owczarni i budynku byłej mleczarni (dawnego ośrodka edukacyjnego dla górali, nauczającego higienicznych sposobów wyrobu oscypków i bryndzy).

***

Termin wyjazdu: 27 maja (sobota), godz.7.00; sprzed budynku JDK; powrót około godz. 20.00.

Koszt wyjazdu: 120 zł (członkowie PTTK, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Zasłużeni Honorowi dawcy Krwi – 110 zł).

Zgłoszenia i wpłaty: PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00).

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Program przewiduje pieczenie kiełbasek (prowiant własny).

Informacja w JDK: tel. 514 284 625.

Uwaga: Obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er