KK-T JDK i PTTK zapraszają w Góry Grybowskie

Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury przygotował razem z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym Oddział w Jaśle wyjazd w najdalej wysunięte na zachód pasmo Beskidu Niskiego – Góry Grybowskie. Wycieczka została zaplanowana na sobotę, 14 października br.

Góry Grybowskie rozpościerają się pomiędzy Kotliną Sądecką a Górami Hańczowskimi. Ich zachodnią granicą jest dolina Kamienicy Nawojowskiej (droga Krynica Zdrój – Nowy Sącz), a wschodnią – dolina Ropy.

Uczestnicy wycieczki przejdą średnio wymagającą, około 6-kilometrową trasą, prowadzącą z Ptaszkowej przez Jaworze do Przełęczy nad Bacówką. Program przewiduje również dojazd do Kamiannej i zwiedzanie Pasieki Barć oraz wstąpienie do Browaru w Grybowie z możliwością zakupu piwa.

Ptaszkowa (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Grybów) – wieś położona na południowy zachód od Grybowa, w rozległej dolinie, pośród wzniesień Beskidu Niskiego. W miejscowości znajduje się zabytkowy drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych z 1555 r. Na ścianach kruchty południowej widać pozostałości malowideł patronowych z XVI wieku oraz fragmenty polichromii z 1795 roku o charakterze baroku ludowego. Najcenniejszym zabytkiem wyposażenia jest gotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z około 1420 roku znajdująca się w prawym ołtarzu bocznym.

Jaworze 882 (m n.p.m.) – najwyższy szczyt pasma, zalesiony, położony na południe od Ptaszkowej. Krzyżują się na nim dwa szlaki turystyczne: niebieski i zielony. Od 2005 roku na wierzchołku stoi platforma widokowa z krzyżem, składająca się z kilku kondygnacji, do których prowadzą wysokie schody. Z wieży rozciąga się rozległy widok. Można podziwiać m.in. Beskid Niski, Sądecki, Wyspowy, Pogórze Karpackie, a przy dobrej widoczności także Tatry.

Kamianna – wieś otoczona koroną gór porośniętych lasami, głównie jodłowymi, co sprawia, że panuje tam niepowtarzalny mikroklimat. Lasy tworzą naturalny filtr, dzięki któremu jest tu czysta woda, czyste powietrze i czysta gleba. Pasieka Barć leży w górach, na wysokości 650 m n.p.m., pośrodku lasów iglastych. Znajduje się w niej skansen, dział produkcji pasiecznej, dział farmacji, dział dydaktyczny i sklep przypasieczny z pełnym asortymentem własnych miodów i produktów pszczelich. (Program uwzględnia możliwość degustacji miodu na waflu – koszt 10 zł.)

***

Termin wcieczki: 14 października br. (sobota), wyjazd godz. 7.30 sprzed budynku JDK; powrót około godz. 20.00.

Koszt wycieczki: 110 zł; członkowie PTTK, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi -100 zł.

Zgłoszenia i wpłaty: PTTK Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 15; od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Informacja w JDK: tel. 514 284 625.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny, odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

Partnerem motoryzacyjnym wydarzenia jest Toyota Jasło.

er