KK-T JDK i PTTK zapraszają w Bieszczady

Bieszczadzkie odludzia będą celem wycieczki, na którą 19 sierpnia (sobota) zapraszają miłośników górskich wędrówek Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Jaśle.

Bieszczady to tajemnicza kraina rozległych przestrzeni i odludnych miejsc, gdzie historia dotkliwe odcisnęła piętno. Można w nich znaleźć dzikie, niedostępne doliny, wąwozy, zalesione zbocza, łąki z widokami na tarasy dawnych pól i stare drogi z przydrożnymi kapliczkami, które natura wzięła w swoje władanie. Czas tu płynie wolniej, a rytm dnia wyznaczają wschody i zachody słońca.

Uczestników wycieczki po malowniczych bieszczadzkich ścieżkach prowadzić będzie przewodnik PTTK Józef Kaczor, a 10-kilometrowa, około 4-godzinna, niezbyt wymagająca trasa wieść będzie z Bukowca przez Korbanię i Przełęcz Hyrczę do Łopienki.

Bukowiec – niewielka miejscowość o charakterze letniskowym. Leży na trasie obwodnicy bieszczadzkiej, w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym, pomiędzy masywem Korbani, a doliną Solinki przechodzącej w Jezioro Solińskie. Wyznaczono stąd ścieżkę spacerową prowadzącą na jeden z najciekawszych szczytów – Korbanię.

Korbania (894 m n.p.m.) – góra o lesistych stokach i niezalesionym wierzchołku, który jest imponującym punktem widokowym. Ze szczytu można podziwiać w całej okazałości bieszczadzkie połoniny, wzgórze Otrytu oraz taflę Jeziora Solińskiego w pełnej krasie.

Przełęcz Hyrcza (697 m n.p.m.) – dawniej tradycyjne miejsce odpoczynku pielgrzymów, znajduje się w Paśmie Łopiennika i Durnej. Prowadzi przez nią droga łącząca niegdyś nieistniejące już wsie – Tyskową i Łopienkę. Powyżej przełęczy stoi murowana kapliczka, datowana na początek XVIII wieku.

Łopienka – wieś z połowy XVI w., położona u podnóża Łopiennika (1069 m n.p.m.), z której do obecnych czasów ocalała jedynie cerkiew zbudowana z nieobrobionego (dzikiego) kamienia – obecnie jedyny tego typu obiekt w Bieszczadach. Przez kilkaset lat świątynia ta była największym bieszczadzkim sanktuarium i celem pielgrzymów z Polski, Rusi i Węgier. Cerkiew znana jest z ołtarza głównego (kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej) i figury Chrystusa Bieszczadzkiego.

Termin wyjazdu: 19 sierpnia br. (sobota), godz.7.00, sprzed budynku JDK; powrót około godz. 20.00.

Koszt wyjazdu: 130 zł (członkowie PTTK, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – 120 zł).

Zgłoszenia i wpłaty: PTTK Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 15 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00).

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Informacja w JDK: tel. 514-284-625.

Uwaga: Obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er