KK-T JDK i PTTK zapraszają w Beskid Sądecki

Kolejna wycieczka przygotowana przez Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Jaśle prowadzić będzie w niezwykłe miejsca Beskidu Sądeckiego. Wyjazd w sobotę, 3 czerwca br. Liczba miejsc ograniczona.

Turyści, pod przewodnictwem Józefa Kaczora wyruszą z Rytra na około 8-kilometrowy, średnio wymagający szlak (czas przejścia ok. 3 godz.) prowadzący ścieżkami Jaworzyny Krynickiej. Program wycieczki uwzględnia również zwiedzanie Starego Sącza.

Rytro (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) – pięknie położona miejscowość górska w Beskidzie Sądeckim, w malowniczej dolinie Popradu. Miejsce znane jest z ruin zamku wzniesionego na wzgórzu nad Popradem, datowanego na początek XIV w. Na przestrzeni dziejów zamek ten był odwiedzany przez polskich królów, m.in. Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę i Kazimierza Jagiellończyka.

Makowica (948 m n.p.m.) – szczyt w zachodniej części Pasma Jaworzyny Krynickiej. Wierzchołek Makowicy jest całkowicie zalesiony, jedynie podszczytowa polana przedstawia walory widokowe, m.in. na Pasmo Radziejowej.

Cyrla – urokliwa polana w Paśmie Jaworzyny Krynickiej, na południowo-wschodnich, opadających do doliny potoku Głęboczanka stokach Makowicy, na wysokości 830 – 860 m n.p.m. Z polany roztaczają się widoki na Dolinę Popradu, wzniesienia Pasma Radziejowej i pobliskie wzgórza ciągnące się od głównej grani Pasma Jaworzyny Krynickiej do Doliny Popradu.

Stary Sącz (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) – średniowieczne miastecko (jedno z najstarszych w Polsce – pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1257 r.) położone u stóp gór, w widłach Popradu i Dunajca, znane z ufundowanego przez św. Kingę w 1280 r. klasztoru klarysek. Przebogata historia tego miejsca przeplata się z legendami.

***

Termin wyjazdu:3 czerwca (sobota), godz.7.00, sprzed budynku JDK; powrót około godz. 20.00.

Koszt wyjazdu: 100 zł (członkowie PTTK, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – 90 zł).

Zgłoszenia i wpłaty: PTTK Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 15 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00).

Informacja w JDK: tel. 514 284 625.

Dzieci i młodzież do lat 18, mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.

Program przewiduje pieczenie kiełbasek (prowiant własny).

Uwaga: Obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki bądź odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er