KK-T JDK i PTTK zapraszają: Rowerami do Rezerwatu Golesz

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Jaśle razem z Klubem Kulturalno-Turystycznym Jasielskiego Domu Kultury zapraszają na pierwszą w tym roku przejażdżkę rowerową po atrakcyjnych przyrodniczo i historycznie terenach w pobliżu Jasła. Celem wycieczki, zaplanowanej na sobotę, 18 maja jest zamkowe Wzgórze Golesz.

Grupa (liczba miejsc ograniczona), pod przewodnictwem Tadeusza Wójcika i Andrzeja Nitki, wyruszy w trasę, która prowadzić będzie z Jasła (sprzed JDK) przez osiedle Gorajowice, Kowalowy i Krajowice na zamkowe Wzgórze Golesz i z powrotem do Jasła. Podczas pierwszej w sezonie wyprawy, rowerzyści przejadą około 18 km, a do ruin zamku na Goleszu podejdą na piechotę, specjalnie do tego wyznaczonym szlakiem.

Wzgórze Golesz (320 m n.p.m.) znane jest nie tylko na jasielszczyźnie z tego, że znajdowało się na nim niegdyś grodzisko wczesnośredniowieczne, a później średniowieczny zamek zwany Goleszem. Miał on za zadanie strzeżenie ważnego szlaku kupieckiego, biegnącego z północy na południe Europy. W XIV w. ziemno-drewniany gród został zastąpiony zamkiem z kamienia, który stał się siedzibą starosty jasielskiego (w XV w. starostą jasielskim był rycerz spod Grunwaldu – Zyndram z Miszkowic).

Ślady zamczyska są na Goleszu widoczne do dziś, a cały obszar zamkowego wzgórza od 2000 r. jest rezerwatem przyrody nieożywionej Golesz. Na jego obszarze znajdują się wychodnie skalne o fantastycznych kształtach, porozrzucane po niewielkim obszarze leśnym, bogatym w przeróżne gatunki roślin runa leśnego i poszycia.

***

Termin wyjazdu: 18 br. (niedziela), godz. 9.00, sprzed budynku JDK.

Koszt wyjazdu: 20 zł.

Zgłoszenia i wpłaty: w PTTK Oddział Jasło, ul. Floriańska 15, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 17.00, w piątek od godz.8.00 do 16.00.

Program wycieczki przewiduje ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Szczegółowe informacje w JDK: tel. 514 284 625.

Uwaga: jak zwykle obowiązuje kask ochronny i ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki pogodowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.