KK-T JDK i PTTK zapraszają na wycieczkę „Z Jasła na Jasło”

Klub Kulturalno -Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury wspólnie z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddział w Jaśle zaplanował wyjazd w Bieszczady, którego celem będzie zdobycie góry Jasło. Wycieczka odbędzie się w sobotę, 20 sierpnia br.

Wycieczkę pod hasłem „Z Jasła na bieszczadzkie Jasło” poprowadzi przewodnik PTTK Józef Kaczor. Wyjazd sprzed JDK o godz. 7.00, powrót w to samo miejsce około godz. 20.00.

Blisko 10-kilometrowa średnio wymagająca trasa wędrówki prowadzić będzie z Przysłupia (749 m n.p.m.) przez Jasło (1153 m n.p.m.) i Okrąglik (1101 m n.p.m.) do Roztok Górnych (700 m n.p.m.).

Przysłup – malownicza miejscowość położona w Bieszczadach Zachodnich nad rzeką Solinką, pomiędzy masywami Jasła i Falowej, przy Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej.

Jasło – szczyt w Bieszczadach Zachodnich, zwany też Wielkim Jasłem, jest najwyższym wzniesieniem pasma ciągnącego się od Okrąglika w paśmie granicznym. Góra ta, pokryta niewielką połoniną, oznaczona betonowym trójnogiem (wieża geodezyjna), nosiła wcześniej nazwę Jasiel lub Wasiel. Jest ona jednym z najbardziej widokowych, a zarazem niedocenianych szczytów w Bieszczadach. Zbocza góry pokrywa buczyna karpacka oraz las bukowo-jodłowy, którego znaczną część stanowią starodrzewy. Z polany położonej 200 – 300 m poniżej wierzchołka widać wszystkie bieszczadzkie pasma. Obszar góry Jasło jest objęty ochroną jako część Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, leży w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Okrąglik – szczyt w paśmie granicznym Bieszczadów Zachodnich, tuż przy granicy ze Słowacją.

Roztoki Górne – była wieś bojkowska leżąca w pobliżu granicy z łemkowszczyzną. Jest to mała miejscowość, na którą składa się zaledwie kilka zabudowań.

***

Termin wycieczki: 20 sierpnia br. (sobota), wyjazd godz. 7.00 sprzed JDK.

Koszt: 110 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi – 100 zł).

Program uwzględnia ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK w Jaśle ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK: pod tel. 514 284 625.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er