KK-T JDK i PTTK zapraszają na wycieczkę w Beskid Żywiecki

W sobotę, 22 czerwca br., Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Jaśle zapraszają miłośników zwiedzania ojczyzny na wycieczkę w Beskid Żywiecki.

Około 13-kilometrowa, 6-godzinna, wymagająca dobrej kondycji fizycznej, trasa wędrówki prowadzić będzie z Przywarówki (766 m n.p.m.) przez Babią Górę, zwaną też Diablakiem (1725 m n.p.m.), Przełęcz Brona (1408 m n.p.m.), Markowe Szczawiny (1180 m n.p.m.), następnie drogą Górny Płaj do Przełęczy Krowiarki (1109 m n.p.m.).

Przywarówka jest sołectwem, leżącym na północy w gminy Lipnica Wielka, w źródłowej części doliny, bezpośrednio pod południowym zboczem Babiej Góry. Zachował się tu drewniany budynek dawnego Schroniska babiogórskiego. Obiekt powstał na początku lat 30. XX w. z prywatnych funduszy, jako dar dla młodzieży. Był własnością gimnazjum (obecnie liceum) im. św. Jana Kantego w Poznaniu i funkcjonował jako placówka kolonijna oraz schronisko dla turystów, później jako ośrodek wypoczynkowy, a w końcu placówka WOP. Schronisko babiogórskie zostało zamknięte z powodu złego stanu technicznego w 1981r. Dziesięć lat później ponownie je otwarte. Obecnie działa tu Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Mountain Haven” Górska Przystań, założony przez księżną Yorku-Sarah Ferguson. Placówka działa bez wsparcia finansowego księżnej, ale wciąż pod jej patronatem. W opiece nad dziećmi pomagają młodzi wolontariusze.

Babia Góra, zwana również Diablikiem, jest jednym z najbardziej imponujących i majestatycznych szczytów w łańcuchu Karpat. Leży na granicy polsko-słowackiej. Jako najwyższy punkt Beskidu Żywieckiego, dominuje nad okolicznym krajobrazem, będąc klejnotem Korony Gór Polski i częścią Babiogórskiego Parku Narodowego. Szczyt należy do biosfery rezerwatu UNESCO, co świadczy o jego globalnym znaczeniu przyrodniczym. Flora i fauna tego obszaru są niezwykle bogate; na stokach góry można znaleźć lasy bukowe, świerkowe, a nawet alpejskie łąki powyżej górnej granicy lasu. Unikalne ekosystemy zmieniają się wraz z wysokością.

Przełęcz Brona znajduje się w północno-zachodniej grani masywu Babiej Góry i dzieli ten masyw na dwie nierówne części: wschodnią ze szczytem Diablak oraz zachodnią z małą Babią Górą czyli Cylem. Przez Przełęcz Brona biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Polskie stoki przełęczy należą do miejscowości Zawoja, słowackie do Orawska Półgórna. Nazwę przełęczy nadał w 1925 r. Kazimierz Sosnowski, biorąc ją od staropolskiego słowa brona oznaczającego bramę. Dawniej mieszkańcy Zawoi przełęcz tę nazywali po prostu Siodełkiem lub Siodłem. W XVII i XVIII wieku prowadził przez nią Zbójecki Chodnik – ścieżka, łącząc Zawoję z Półgórną. Obecnie na przełęczy krzyżują się trzy znakowane szlaki turystyczne i ścieżka edukacyjna „Babia Góra bez granic”.

Markowe Szczawiny to polana położona na północnych stokach Babiej Góry. Pierwszy człon nazwy pochodzi od właściciela – nieznanego Marka z Zawoi; drugi – od szczawiu alpejskiego, do dziś obficie tu rosnącego. Przed 1906 r. było to miejsce krzyżowania się kilku szlaków oraz biwakowania turystów odwiedzających Babią Górę. W 1906 r. Towarzystwo Tatrzańskie zbudowało tu pierwsze polskie schronisko turystyczne w tej części Beskidów, znane do dziś jako schronisko Markowe Szczawiny. Obiekt przetrwał do 2007 r. W roku 2010 zastąpił go nowy budynek. Oprócz schroniska turystycznego na polanie znajduje się budynek, mieszczący dawniej dyżurkę GOPR, a obecnie Babiogórski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej na Markowych Szczawinach.

Górny Płaj to stara droga myśliwska na północnych stokach Babiej Góry, na wysokości od 1000 do 1200 m n.p.m. Została wybudowana w II połowie XIX w. przez służbę leśną Habsburgów żywieckich. Służyła do polowań i patrolowania lasów.

Przełęcz Krowiarki oddzielą masyw Babiej Góry od Pasma Policy. Na przełęczy znajduje się polana Krowiarki, na której dawniej wypasano krowy. Nazwa pochodzi od ludowego określenia krowiarki, oznaczającego pasterki wypasające krowy. Dawniej przełęcz nazywana była Lipnickim Siodłem lub Przełęczą Lipnicką.

***

Termin wycieczki: 22 czerwca br. (sobota); wyjazd 4.30 sprzed budynku JDK; powrót około godz. 21.00.

Koszt wycieczki: 160 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny, Honorowi Dawcy Krwi – 150 zł).

Koszt dodatkowy: wstęp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego – bilet normalny 8 zł, ulgowy 4 zł.

Zgłoszenia i wpłaty: w PTTK Oddział Jasło, ul. Floriańska 15, od poniedziałku do czwartku w godz.. 9.00 – 17.00, w piątek w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje w JDK: tel. 514 284 625 i www.jdkjaslo.pl; w PTTK: tel. 13 446 3340.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er