KK-T JDK i PTTK zapraszają na wycieczkę ścieżkami dwóch pogórzy

Kolejna wycieczka autokarowa zorganizowana wspólnie przez jasielski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury odbędzie się 11 grudnia br. (sobota), na dwa pogórza: Strzyżowskie i Dynowskie.

Grupę poprowadzi przewodnik PTTK Tomasz Wrona, a jej uczestnicy zwiedzą m.in.: w Wielopolu Skrzyńskim – Muzeum Tadeusza Kantora zwane Kantorówką, w Gwoźnicy Górnej – Muzeum Biograficzne Juliana Przybosia, w Różance – wieżę widokową, w Bonarówce – kościół pw. Opieki Matki Bożej, a w Wojkówce – Browar Rzemieślniczy.

Pogórze Strzyżowskie rozciąga się pomiędzy dolinami Wisłoki i Wisłoka. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Ciężkowickim, a od wschodu z Dynowskim. Północną granicą jest pradolina Podkarpacka, a południową – Kotlina Jasielsko-Sanocka.

Pogórze Dynowskie to przepiękny region od zachodu graniczący z Pogórzem Rożnowskim, od wschodu Przemyskim, od północy sięgający drogi Rzeszów – Jarosław, a od południa – Dołów Jasielsko-Sanockich. Jego najwyższym szczytem jest Sucha Góra (591 m n.p.m.). W 1993 roku na terenie pogórza wytyczony został Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. W parku i jego otulinie znajduje się łącznie 6 rezerwatów przyrody.

Kantorówka” w Wielopolu Skrzyńskim, to muzeum biograficzne poświęcone słynnemu Tadeuszowi Kantorowi, malarzowi, reżyserowi, scenografowi i teoretykowi sztuki. Ekspozycja muzealna pokazuje jego życie w kontekście historii regionu, z którego wywodził się i który go ukształtował. Jest to nowoczesna placówka muzealna, gromadząca pamiątki po bliskich Kantora, zdjęcia i rekwizyty z jego spektakli oraz korespondencję i notatki.

Muzeum Biograficzne Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej powstało w latach 80. XX w. w zagrodzie pogórzańskiej składającej się z chałupy z XIX w., stodoły, spichlerza oraz stajni będących własnością chłopskiej rodziny Błądzińskich.

Wieża widokowa w Różanka została wybudowana pod koniec 2019 r. Jest to stalowa konstrukcja skręcona z drewnianym wykończeniem. Najwyższy taras znajduje się na wysokości 10 m. Całość wieńczy drewniany, kopertowy dach. Tuż przy wieży stoi zabytkowy wiatrak.

Kościół filialny pw. Opieki Matki Bożej w Bonarówce, to dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z pierwszej połowy XVII w.

Browar Rzemieślniczy w Wojkówce jest pierwszym browarem Podkarpacia. Można w nim zapoznać się z procesem produkcji piwa i posmakować efektów tego procesu, czyli piw opartych na dawnych recepturach z Polski i Europy. Do wytwarzania tego złocistego trunku browar używa wody z własnego ujęcia oraz najlepszych słodów i chmielu.

***

Termin wycieczki: 11 grudnia 2021 r.;

Koszt: 60 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny, Honorowi Dawcy Krwi – 55 zł)

Opłata dodatkowa: 25 zł na degustację piwa w Browarze Rzemieślniczym w Wojkówce;

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne, a w związku z reżimem sanitarno-epidemiologicznym – posiadanie maseczki ochronnej oraz własnego środka do dezynfekcji rąk.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK w Jaśle ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00);

Informacje w JDK: tel.514 284 625.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub innych przyczyn od niego niezależnych.

er

Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury zaprasza na wycieczkę Dzikei Pogórza Strzyżowskie i Dynowskie. Pod przewodnictwem Tomasza Wrony