KK-T JDK i PTTK zapraszają na wiosenną wycieczkę na Pogórze Strzyżowskie

26 marca br. (sobota), Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jasło zapraszają na wiosenną wycieczkę ścieżkami Pogórza Strzyżowskiego.

Wczesna wiosna to piękny czas, gdy przyroda budzi się do życia, a rześkie powietrze, mocniej operujące słońce i wydająca cudowny aromat, pokrywająca się pierwszą zielenią ziemia, zachęcają do wyjścia z domów i wyruszenia w plener. Ci, którzy cenią sobie takie przyjemności mogą z KK-T JDK i PTTK Jasło wybrać się na wycieczkę „Wiosenne oblicze Pogórza Strzyżowskiego”.

Grupa pod przewodnictwem Tomasza Wrony 26 marca o godz. 8.00 wyjedzie autokarem sprzed budynku JDK. Po dotarciu do Wiśniowej, wędrowcy wyruszą blisko 16-kilometrowym szlakiem prowadzącym częściowo przez najpiękniejszy fragment Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Idąc przez wierzchołki Chełm i Bardo dojdą do Huty Gogołowskiej, a następnie do Gogołowa. Powrót do Jasła zaplanowano na godzinę 19.

Pogórze Strzyżowskie rozciąga się pomiędzy dolinami Wisłoki i Wisłoka. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Ciężkowickim, a od wschodu z Dynowskim. Północną granicą jest pradolina Podkarpacka, a południową – Kotlina Jasielsko-Sanocka.

Góra Chełm (528 m n.p.m.) wchodzi w skład złożonego z pięciu szczytów pasma Klonowej Góry, będącego jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc Pogórza Strzyżowskiego, zarówno pod względem przyrodniczym jak i kulturowym. Porośnięta lasem, owiana legendami, od lat budzi ciekawość i pobudza ludzką wyobraźnię. W utworzonym na tym terenie rezerwacie, pomiędzy potokiem Stępina (dopływ Wisłoka) a Klonową Górą, ochroną objęto skupiska buczyny górskiej i podzespół trawiasty żyznej buczyny karpackiej, obszar podgórskiego łęgu jesionowego, tereny źródliskowe, a także nieczynny kamieniołom. Na grzbiecie szczytu stoi XIX-wieczna drewniana kapliczka, a kilkaset metrów od niej rośnie sędziwa, chyląca się kilkuwiekowa lipa.

Bardo (534 m n.p.m.) jest najwyższym szczytem Pogórza Strzyżowskiego; leży w jego środkowej części i należy do pasma Klonowej Góry. Cały wierzchołek porośnięty jest lasem jodłowo-bukowym.

Huta Gogołowska to wieś położona na malowniczych wzgórzach u podnóża gór Bardo i Chełm, w dolinie potoku Stępinka. Nazwa wskazuje na to, że była tu niegdyś huta.

Gogołów leży nad potokiem Gogołówka. W miejscowości tej znajdują się jedne z głównych zabytków Pogórza Strzyżowskiego: drewniany kościół pw. św. Katarzyny z 1672 r. oraz mieszczący się naprzeciwko zespół cmentarza z klasyczną XIX-wieczną kaplicą – mauzoleum Denkerów, nagrobkami kamiennymi i grobowcami otoczonymi starodrzewiem.

***

Koszt wycieczki: 70 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi – 60 zł ).

Termin: 26 marca (sobota); wyjazd sprzed JDK: godz. 8.00; powrót: ok. godz. 19.00.

Program wycieczki przewiduje ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne, a w związku z reżimem sanitarno-epidemiologicznym – posiadanie maseczki ochronnej oraz własnego środka do dezynfekcji rąk.

Zgłoszenia wraz z wpłatą należy kierować do PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK: tel. 514 284 625.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub innych przyczyn od niego niezależnych.

er