KK-T JDK i PTTK zapraszają na wędrówkę po Bieszczadach

Miłośników górskich przygód Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Jaśle zapraszają na wycieczkę w Bieszczady i wędrówkę pasmem Smereka i Krysowej. Wyjazd zaplanowano na sobotę, 27 lipca br.

Atrakcyjna widokowo, średnio wymagająca, około 15-kilometrowa trasa (czas przejścia 5 godzin) poprowadzi z Wetliny – Starego Sioła (623 m n.p.m.) przez Przełęcz Orłowicza (1095 m n.p.m.), Smerek (1222 m n.p.m.), Krysową (840 m n.p.m.), bacówkę PTTK (605 m n.p.m.) do niegdysiejszej wsi Jaworzec.

Przełęcz Orłowicza (1095 m n.p.m.) to przełęcz na Połoninie Wetlińskiej, która oddziela Szare Berdo, będące częścią Połoniny od Smreka. Przełęcz od 1974 roku nosi imię Mieczysława Orłowicza – polskiego doktora prawa, z zamiłowania krajoznawcy i popularyzatora turystyki, autora wielu przewodników. Przełęcz jest jednym z najniżej położonych miejsc w polskich Bieszczadach, na którym znajdują się połoniny. Jest popularnym węzłem szlaków turystycznych. Przebiega przez nią czerwony Główny Szlak Beskidzki z Kalnicy przez Smerek, Przełęcz i Połoninę Wetlińską do Berechów Górnych. Z Wetliny z kolei dochodzi tu żółty szlak, którym można zejść do Zatwarnicy. Wiedzie tu również szlak koloru czarnego z Jaworzca i Krysowej. Z przełęczy rozciąga się bardzo ładna panorama m.in. na pasmo graniczne, Bieszczady i Góry Sanocko Turczańskie.

Smerek (1222 m n.p.m.) jest przedłużeniem na zachód grzbietu Połoniny Wetlińskiej. Granicą jest Przełęcz Mieczysława Orłowicza, przez którą sąsiaduje z Szarym Berdem. Na zachodzie grzbiet opiera się o doliny Wetliny i potoku Kindrat. Na północ odbiega z wierzchołka długi grzbiet, który między innymi przez Wysokie Berdo, Siwarnę, Połomę i Tołstą ciągnie się aż po Jezioro Solińskie, wcinając się pomiędzy Doliny Sanu i Solinki. Do wysokości 1050-1100 m n.p.m. stoki porośnięte są lasem, wyżej występuje połonina. Smerek ma dwa wierzchołki oddzielone trawiastym obniżeniem. Obniżenie to przez miejscową ludność nazwane było dawniej Dołyną, zaś bardzo stromy północny stok Smreka – Ścianą. Na udostępnionym dla turystów szczycie południowym znajduje się żelazny krzyż, upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Krysowa (840 m n.p.m.) jest szczytem położonym w grzbiecie odbiegającym ze Smreka na północ, pomiędzy wysokim Berdem na południu a Siwarną na północy. Z wierzchołka odchodzi w kierunku zachodnim, ku dolinie Wetliny, boczne ramię ograniczone dolinami dwóch potoków: Kabylskiego od południa i nieznanego od północy. U jej podnóża, nad Wetliną, na terenie istniejącej tu kiedyś wsi Jaworzec, znajduje się dawne schronisko PTTK. Masyw jest zalesiony, z wyjątkiem kilku polan leżących na zachód od kulminacji. Grzbietem przebiega granica Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Jaworzec, to nazwa nieistniejącej już wsi, położonej niegdyś u podnóża Bukowiny, Siwarny, Krysowej i Kiczery, w sąsiedztwie dwóch, również już nieistniejących wsi: Łuch i Zawój, 3 km od Kalnicy .

***

Termin wycieczki: 27 lipca br. (sobota); wyjazd godz. 6.00, sprzed budynku JDK.

Koszt wycieczki: 130 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny i Honorowi Dawcy Krwi – 120 zł).

Dodatkowa opłata: wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego – bilet normalny 8 zł, ulgowy 4 zł.

Zgłoszenia i wpłaty: w PTTK Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 15, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 17.00, piątek w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje w JDK: tel. 514 284 625; w PTTK: tel. 13 446 33 40.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er