KK-T JDK i PTTK zapraszają na wędrówkę po Beskidzie Żywieckim

Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury wspólnie z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym Oddział w Jaśle zaprasza w sobotę, 22 lipca br. na wycieczkę w Beskid Żywiecki. Uczestnicy wyjazdu zobaczą wyjątkowo piękne rejony tych gór, ale nie najbardziej popularne wśród turystów.

Około 15,5-kilometrowa, średnio wymagająca (czas przejścia ok. 5 godz.) trasa prowadzić będzie z przysiółka Mosorne w Zawoi do wodospadu na Mosornym Potoku, następnie przez Mosorny Groń, Policę, Halę Krupową do Sidziny – Wielkiej Polany.

Mosorne – jedno z sześciu sołectw wsi Zawoja (woj. małopolskie, pow. suski, gm. Zawoja). Przysiółek położony jest w centralnej części Zawoi, na północnych zboczach Mosornego Gronia w dolinie Mosornego Potoku.

Wodospad na Mosornym Potoku znajduje się w głębokim, leśnym wąwozie, na północnym zboczu Masornego Gronia. Woda spada z pionowego, 8-metrowego progu, co wygląda bardzo efektownie. Na odsłoniętych skałach wyraźnie widoczne są warstwy fliszu karpackiego.

Mosorny Groń (1045 m .n.p.m.) – szczyt w zachodniej części Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim, o nazwie wołoskiego pochodzenia, od słów mosor i grui. Mosor oznacza czerpak, który wykonano z naturalnie ukształtowanego, nadającego się do tego celu kawałka drewna, grui (w gwarze podhalańskiej i górali beskidzkich – groń) to wyniosły brzeg rzeki lub potoku.

Polica (1369 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w paśmie górskim w Beskidach Zachodnich, od którego pasmo to wzięło nazwę Pasmo Policy. Dawniej używano nazwy Pasmo Polic, gdyż szczyt nosił nazwę Police. Była to pierwotna nazwa pochodząca z języka wołoskiego i oznaczająca półkę, na której w bacówce trzymano sery. Według Jerzego Kondrackiego (1908 – 1998), autora naukowo opracowanej regionalizacji geograficznej Polski, grzbiet Policy jest częścią Pasma Babiogórskiego i wraz z nim wchodzi w skład Beskidu Żywieckiego.

Hala Krupowa – dawna hala pasterska położona na wschodnich stokach Okrąglicy. Znajduje się tam na polanie Sidzińskie Pasionki – Schronisko PTTK (1152 m n.p.m.).

Sidzina (woj. małopolskie, pow. suski, gm. Bystra-Sidzina) – rozległa wieś położona na wschodnich krańcach Beskidu Żywieckiego, której przysiółkiem jest osada Wielka Polana. W Sidzinie znajduje się skansen – Muzeum Kultury Ludowej, założony przez miejscowych regionalistów. Muzeum obejmuje: drewniane chałupy, młyn, kuźnię i spichlerz, w którym urządzono Izbę Pamięci Narodowej.

Termin wyjazdu: 22 lipca (sobota) godz. 5.00, sprzed budynku JDK; powrót około godz. 22.00.

Koszt wyjazdu: 150 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny, Honorowi Dawcy Krwi – 140 zł).

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 15; od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Program przewiduje pieczenie kiełbasek (prowiant własny).

Informacja w JDK: tel. 514 284 625.

Uwaga: Obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

er