KK-T JDK i PTTK zapraszają na wędrówkę doliną górnego Sanu

Klub Kulturalno – Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury wspólnie z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Jasło przygotował czwartą w tym roku wycieczkę autokarową. Wyjazd pod hasłem „Serce minionych Bieszczadów” odbędzie się w sobotę, 28 maja br.

Po przyjeździe na miejsce turyści pod przewodnictwem Józefa Kaczora, przejdą szlakiem prowadzącym wzdłuż bezludnej doliny górnego Sanu, ścieżką historyczno-przyrodniczą z Zatwarnicy przez okolice Hulskiego, Krywego i wzgórza Ryli (622 m n.p.m.) z powrotem do Zatwarnicy. Ta łatwa, około 12-kilometrowa trasa pozwala na poznanie innych, mniej popularnych Bieszczadów. Nie ma tu spektakularnych panoram, ale za to można zobaczyć jedną z najpiękniejszych dolin w polskich górach. Do czasu wysiedleń po II wojnie światowej tętniła ona życiem. Dziś po wsiach pozostały jedynie podmurówki domów, ruiny cerkwi i stare cmentarze. Buszując wśród zarośli można poczuć się jak prawdziwy poszukiwacz skarbów. Stare piwnice, ruiny dworu czy młyna, wszystko to pokazuje jak dawniej wyglądało życie w śródgórskich dolinach.

Niezwykle interesująca jest też obserwacja przyrody tych terenów – dziczejących sadów, młodych leśnych zarośli i coraz to nowych bobrowisk.

Zatwarnica (pow. bieszczadzki, gm. Lutowiska) to duża osada leśna położona nad potokiem Głębokim w dolinie Sanu, pomiędzy Połoniną Wetlińską i Smerekiem na południu oraz pasmem Otrytu od północy.

Hulskie jest dawną wsią, w której znajdują się pozostałości cmentarza i cerkwi z dzwonnicą.

Krywe to również dawna wieś w dolinie u stóp wzgórza Ryli. Znajdują się tu ruiny dworu, fragmenty dawnego cmentarza oraz cerkwi pw. św. Paraskewy z 1842 r. – najlepiej zachowane ruiny cerkwi w Bieszczadach.

Wzgórze Ryli (Szczołb) jest pokrytym łąkami wzniesieniem przy jednym z zakoli Sanu. Roztacza się z niego rozległy widok na północny, lesisty wał Otrytu, Hulskie, główny grzbiet Połoniny Wetlińskiej, szczyty Dwernika Kamienia i Jawornika oraz Magury Stuposiańskiej.

***

Koszt wycieczki:100 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi – 90 zł).

Termin: 28 maja br. ( sobota); wyjazd sprzed budynku JDK godz. 7.00, powrót około godz. 20.00.

Program wycieczki uwzględnia ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Uwaga, obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK: tel. 514 284 625.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub innych przyczyn od niego niezależnych.

er