KK-T JDK i PTTK zapraszają na spacer Przełomem Dunajca

Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury razem z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Jasło organizują (w sobotę, 10 października br.) wycieczkę autokarową w Pieniny i zapraszają na relaksujący spacer wzdłuż Przełomu Dunajca. Grupa przejdzie słynną w śród miłośników polskich gór Drogą Pienińską, zwaną sercem Pienin.

Wyjazd z Jasła, sprzed budynku JDK, o godz. 7.00; powrót w to samo miejsce około godz. 20.00.

W Pieninach turyści pod przewodnictwem Tadeusza Wójcika przejdą około 14-kilometrową trasę rozpoczynającą się koło przystani flisackiej w przygranicznych Sromowcach Niżnych. Przejdą przez most na Dunajcu na słowacką stronę i skierują się do miejscowości Czerwony Klasztor, a stamtąd do Leśnicy. Po odpoczynku w Leśnicy, ponownie przekroczą granicę polsko-słowacką i udadzą się do Szczawnicy.


Sromowce Niżne to miejscowość położona u stóp Trzech Koron, w której znajduje się schronisko PTTK, przystań flisacka i Pawilon Pienińskiego Parku Narodowego z ekspozycją m.in. flory i fauny Pienin.

Czerwony Klasztor jest wsią na Słowacji, w której znajduje się klasztor będący przed laty siedzibą kontemplacyjnych zakonów klauzurowych. Kompleks klasztorny jest jednym z większych zabytków kultury sakralnej w Pieninach.

Leśnica, słowacka wieś w dolinie Leśnego Potoku oferuje turystom nie tylko wspaniałe widoki, ale również gościnę w „Chacie Pienińskiej” z restauracją i winiarnią. W sezonie letnim na co dzień występuje tu góralska kapela ludowa. W Leśnicy wędrowcy z Jasła mają zaplanowany postój na ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Szczawnica, z 200 letnią tradycją lecznictwa uzdrowiskowego, zaliczana jest do najpiękniejszych kurortów Polski. Wycieczkowicze będą ją mogli zwiedzać indywidualnie, w tzw. czasie wolnym.


Koszt wycieczki: 80 zł; członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – 75 zł.
Dodatkowe wymagania: dowód osobisty lub paszport, ze względu na to, że część trasy wędrówki prowadzi po terytorium Słowacji.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny, odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne, a dodatkowo – posiadanie maseczki ochronnej oraz własnego środka do dezynfekcji rąk.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieka osoby dorosłej.

Zgłoszenia wraz z wpłatą należy kierować do PTTK w Jaśle przy ul. Floriańskiej 15 (poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 17.00).

Informacje w JDK można uzyskać pod numerem 514 284 625.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

Elżbieta Ruszała